“Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı” Açılmasına YÖK’ten Onay

17 Temmuz 14

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması konusundaki teklifimiz YÖK tarafından uygun bulunarak, kabul edilmiştir.

Günümüzde lisansüstü eğitiminin, bireylerin iş ve sosyal yaşamlarındaki önemli rolü yadsınamaz. Gerek uzmanlaşma ve gerekse farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazanma açısından önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkan lisansüstü eğitimde Üniversitemiz,  gerek eğitim kalitesinin artırılması noktasında ve gerekse daha fazla programla daha fazla öğrenciye eğitim verme noktasında önemli mesafeler kat etmiştir.

Lisansüstü programların bir üniversite için de son derece önemli olduğu, AR-GE çalışmalarının yapılması ve toplumsal sorunların çözümü noktasında bu programların büyük bir role sahip olduğu düşünülerek, son yıllarda Üniversitemizde ön lisans ve lisans bölüm/programlara ek olarak pek çok yeni lisansüstü program da açılmaktadır.

Bu çerçevede 2010 yılında Fen Bilimleri Enstitümüzde toplamda 4 program mevcutken yeni açılan “Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı” ile birlikte Fen Bilimleri Enstitümüzdeki program sayısı % 100’lük bir atışla 8’e ulaşmıştır.

Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı;

Ülkemizde gıda sektöründe karşılaşılan teknolojik ve ekonomik problemlere çözüm getirebilecek uzmanlaşmış, yaratıcı ve analitik düşünebilen bireylere olan gereksinim son zamanlarda oldukça artış göstermiştir. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için Yüksek lisans eğitiminin açılması hedeflenmektedir. Çorum ve çevre illerde kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan veya akademik kariyer hedefleyen yeni mezun gıda mühendislerinden gelen yoğun talep doğrultusunda ileri eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak, meslekte yetişmiş eleman sayısını artırmak ve bunların yanı sıra Bölümümüz eğitim öğretimine katkı sağlamak üzere akademik eleman altyapısını oluşturmak için Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programının açılması büyük önem arz etmektedir.

Üniversitemizde bilimsel çalışmaların sürdürülebilmesi için 2011 yılında Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) kurulmuştur ve bünyesine Gıda Mühendisliği ile ilgili çeşitli cihazlar kazandırılmıştır. Açılan yüksek lisans programı ile Üniversitemiz bünyesinde AR-GE çalışmalarında bulunulabilecek, HÜBTUAM altyapısından yararlanılabilecek ve kısa bir süre önce kurulan Teknokent ile işbirliği çerçevesinde yeni çalışma alanları ele alınarak Gıda Mühendisliği alanında sürdürülen bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel çalışmalar, projeler ve güncel konularda araştırmalar yapılabilecektir. Bunlara ek olarak programdan mezun olan yüksek mühendisler yardımıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin AR-GE altyapısı güçlendirilip, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Gıda Mühendisliği alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacı karşılanacaktır.

Ayrıca Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile lisans mezunu öğrenciler ve yakın illerdeki Araştırma Görevlileri başta olmak üzere, kamuda ve özel sektörde çalışan Gıda Mühendislerine lisansüstü eğitim imkanı sunulacaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum