2014 - KPSS (Lisans) Sınavı Yapıldı

06 Temmuz 14

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılan    2014-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2014 KPSS-Lisans), 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoşa ile birlikte ilimizde dört oturum halinde yaklaşık 7.100 adayın katılımı ile gerçekleştirildi.

KPSS (Lisans) Sınavı Nedir?

2014-KPSS (Lisans) kamu görevlerine ilk defa atanacaklar İçin yapılmakta olan lisans düzeyinde bir sınavdır.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” gereği kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır.

Konu hakkında detaylı bilgiler ÖSYM’nin web sitesinde yer almaktadır

ÇORUM ÖSYM İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum