Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Açılmasına Onay

08 Temmuz 14

Üniversitemiz bünyesinde Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması teklifimiz, 06.05.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kurulması uygun bulunan mekezimize ait yönetmelik de 06 Temmuz 2014 tarih ve 29052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2011 yılında 3 olan merkez sayımız, bu merkezimizin de açılması ile birlikte 11’e ulaşmış bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerimiz aşağıda verilmiştir.

1.      Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi (06.07.2014)

2.      Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (05.05.2014)

3.      Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi (26.09.2013)

4.      Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (17.09.2013)

5.      Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (18.06.2013)

6.      Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi (04.06.2013)

7.      Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (18.07.2012)

8.      Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (17.10.2011)

9.      Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (06.02.2011)

10.  Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (15.12.2009)

11.  Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezi (30.04.2008)

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amacı;

Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM), Türkiye’de üniversite bünyesinde tüketici araştırmalarında nörogörüntüleme teknikleri kullanılarak deneysel araştırmalar yapan ilk ve tek merkez olma özelliği taşımaktadır. Merkezin amacı, tüketicilerin satın alma kararlarını neden ve nasıl verdiklerinin, satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin nörobilim yardımıyla belirlenmesidir. Nörobilim, nöroloji ve psikolojinin araştıma yöntemlerini kapsar. Dolayısıyla nöropazarlama, tüketicilerin beyinlerindeki karar verme noktalarının belirlenmesinde nörobilim ve nörogörüntüleme tekniklerinin kullanılılarak deneysel araştırmalar yapılmasına olanak sağlar.

 

HÜTAM’ın faaliyetleri arasında nörobilim, nöroloji, psikoloji, pazarlama, ekonomi ve maliye gibi disiplinlerarası bilimdallarının yardımıyla deneysel tüketici araştırmaları yapmanın yanısıra, deneysel tüketici araştırmalarında kullanılan nörogörüntüleme teknikleri ve teknolojileri hakkında iş dünyası ve araştırmacılara yönelik bilgi ve eğitim seminerleri düzenlemek de bulunmaktadır. Ayrıca HÜTAM’ın çalışmaları kapsamında deneysel araştırma yöntemleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretilerek bilimsel veri toplanması planlanmaktadır. HÜTAM üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde talepte bulunan işletmelere danışmanlık hizmeti sağlayacaktır. Merkez, deneysel tüketici araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası alandaki benzer merkezlerle işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunacaktır. HÜTAM, ülkemizdeki kamu ve özel sektör üniversiteleri ile nörobilim, nöroloji, psikoloji, nöroekonomi, nöromaliye ve nöropazarlama konularında bilgi alışverişinde bulunmayı ve ortak projeler geliştirmeyi de planlamaktadır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum