2014 - KPSS (Ortaöğretim/Önlisans) Sınavı Yapıldı

29 Eylül 14
2014 - KPSS (Ortaöğretim/Önlisans) Sınavı Yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılan 2014-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2014 KPSS-Ortaöğretim/Önlisans), 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoşa ile birlikte ilimizde iki oturum halinde yaklaşık 16.500 adayın katılımı ile ilimizde en çok adayın katıldığı bir sınav olarak gerçekleştirildi.

KPSS (Ortaöğretim/ÖnLisans) Sınavı;

2014-KPSS (Ortaöğretim/ÖnLisans), kamu görevlerine ilk defa atanacaklar İçin yapılmakta olan Ortaöğretim ve Önlisans düzeyinde bir sınavdır.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” gereği kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

Konu hakkında detaylı bilgiler ÖSYM’nin web sitesinde yer almaktadır.

 

Çorum ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum