Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden Üniversitemizde Sınav

11 Ocak 15

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları 10-11 Ocak 2015 tarihlerinde Üniversitemizde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum halinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 600 adayın katıldığı sınav, Atatürk Üniversitesince İlimizde ilk defa 2013 yılında uygulanmaya başlanmış olup bu sınavın ilimizde yapılması büyük önem arz etmektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum