TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi

11 Ocak 15
TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi, Çorum İl Özel İdaresi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından ülkemizde bir ilk olarak uygulanan ve Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent tamamlanma aşamasına geldi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan; Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal; Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Karadayı ile Başkan Yardımcıları Bülent Onur, Mustafa Yağlı; ÇOSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Kayılı, Muharrem Sarıaslan, Yurdagül Sivri, Ahmet Çenesiz, Süleyman Duduoğlu ve Organize Sanayi Müdürü Yaşar Şahin, kesin kabul işlemleri tamamlanarak kısa bir süre içerisinde hizmete girecek olan Teknokent binasına binasını gezerek, Teknokent Müdürü Doç.Dr. İrfan Kurtbaş’tan bilgi aldılar.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da, TSO ile Hitit Üniversitesi’nin birçok çalışmaya imza attığını, Üniversite ile Oda’nın yan yana olduğu en önemli projenin, Teknokent Projesi olduğunu söyledi. Teknokent, bilim adamları ile sanayicilerin bir araya geldiği özel bir alan olduğunu ifade eden Başaranhıncal, “Çorum iş dünyası olarak Teknokent’i; üniversite-sanayi işbirliğinin ileri bir boyutu olması anlamında önemsiyoruz. İlimizdeki mevcut sanayi kültürünün, akademik bakış açısıyla harmanlanacağı Teknokent’in, ilimizin üretim yapısını çok uç noktalara taşıyacağına inanıyorum. Ancak bu elbette, sanayicilerimizin Teknokent’e sahip çıkması ile mümkün olabilecektir. Ne kadar çok sanayicimiz, iş adamımız Teknokent’te yer alırsa, burada ne kadar çok bilimsel çalışma, AR-GE çalışması yürütülürse, Teknokent’imiz de o kadar verimli ve faydalı olabilecektir. Dolayısıyla Firmalarımız, AR-GE çalışmalarına önem vermeli ve mutlaka Teknokent’in içerisinde yer almalıdır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da bilgi çağının yaşandığı günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeylerinin temel kriterlerinden birinin, ülkelerin sahip oldukları teknoloji olduğuna dikkat çekerek kendi teknolojisini üretme ve ihraç etme ile markalaşma, firmaların küresel ekonomide kalıcı olmalarının en önemli unsurlarından birisi haline geldiğini açıkladı. “Bilim ve teknoloji dünyasında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkeler teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, kendi teknolojilerini üreten ve ihraç eden ve böylelikle küresel dünyada yüksek bir rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmek zorundadır” diyen Rektör Prof.Dr. Alkan, Ülkemizde de son yıllarda ekonomik alanda yakalanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olan ihracatın ekonomideki ağırlığını artırmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya büyük önem verilmesi gerektiğini ifade ederek Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlama konusunda en başarılı modelin Teknokentler olduğunu açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, günümüzde firma ve işletmeler, bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilginin üretildiği en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve işbirliği içerisinde olma zorunluluğunda olduğuna dikkat çekerek, üniversitelerdeki akademisyenlerin bilimsel altyapıları ile, sanayicilerin/işadamlarının pratik alandaki tecrübelerinden faydalanarak güçlü bir üniversite–sanayi işbirliğinin oluşturulması ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin sağlanması için en etkili mekanizmalardan birinin Teknokentler olduğunu belirtti. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan ilişki olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite–sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturan teknokentin öneminden hareketle Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inşa edilen teknokentin bir sanayi şehri olan ilimizde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin öncüsü, lokomotifi olacağını, Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin uzun vadeli kalkınmanın temelini inşa edeceğini ifade etti. Teknokentimizde Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlar ile; sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların Ar-Ge birimleri olabileceği gibi bu kuruluşların kurduğu müstakil Ar-Ge şirketleri, bilgi tabanlı şirketler, öğretim elemanlarının kurduğu Ar-Ge şirketleri, genç girişimciler tarafından kurulmuş bilgiye dayalı çalışmaya odaklanmış Ar-Ge şirketleri de olabileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, kullanıcısına Kurumlar/Gelir Vergisi İstisnası, KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopaj İstisnası, Sigorta İşveren Hissesi Prim Desteği gibi pek çok mali avantajın sunulduğu Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yazılım, otomasyon, elektronik, simülasyon, firmaları başta olmak üzere diğer pek çok teknoloji geliştirme çabasında olan Ar-Ge firmalarının yer alacağını açıkladı.

TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi
TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi
TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi
TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi
TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi
TEKNOKENT Tamamlanma Aşamasına Geldi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum