Radyo Hitit Gelişmeye Devam Ediyor

05 Ocak 15

2014 yılının başlarında kurulan genç Hitit Üniversitesi Radyo’su yaptığı çalışmalarla her geçen gün daha geniş kitlelerce yaygın olarak dinlenmeye başlandı.

İnsanlık tarihinin ilk sesli kitle iletişim aracı olan radyo, günümüzdeki ileri teknolojik gelişmelere inat, her geçen gün önemini ve işlevini sürekli arttırarak sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz enformasyon çağı, daha güçlü bir bilgi ve iletişim ağını zorunlu kılarken küresel kültürel akışın etkin aktörlerinden üniversitelere burada önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda kitlesel iletişimin gücüne inanan Üniversitemiz, Radyomuza her geçen gün altyapı yatırımları yaparak gelişmekte, bölgesel, ulusal ve siber teknoloji sayesinde küresel çapta marka şehir Çorum’u ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden bir yayın aracı olmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda birkaç hafta içerisinde MYO idari binasındaki yeni yerine taşınarak yenilenen altyapısı ve yaptığı yayınlarla her geçen gün daha geniş kitlelerce dinlenerek sadece kaliteli müziğin değil evrensel bilimin de doğru adresi olacaktır.

Öğrenci merkezli bir yayın politikası izleyen Radyo Hitit, aynı zamanda, bilgi ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirerek Hitit Üniversitesi’nin her geçen gün artarak devam eden bilgi birikimi ve kültür üretimini, doğru ve güvenilir bir biçimde toplumla paylaşma imkânı sunmaktadır. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum