Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu Bildirileri Kitap Haline Getirildi

08 Ekim 15
Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu Bildirileri Kitap Haline Getirildi

Üniversitemiz ve Çorum Belediyesi tarafından 01-03 Kasım 2013 tarihleri arasında şehrimizde Anitta Otel’de gerçekleştirilen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’nun bildirileri, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılarak kitap halinde bilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. 

Bu sempozyuma Türkiye başta olmak üzere Azerbeycan, Katar, Ürdün, Tunus gibi dünyanın birçok ülkesinden 70’e yakın bilim ve fikir insanı katılmış; iktisat ve sosyoloji üstadı olan orta çağ İslam dünyasının büyük filozofu İbn Haldun’un Tarih, Felsefe, Sosyoloji, İktisat, Eğitim, Siyaset, Psikoloji, Musiki ve Temel İslam Bilimleri alanlarında öne çıkan görüş ve düşünceleri geniş bir şekilde ele alınarak tahlil edilmişti. Çorum halkının da büyük ilgi gösterip yakından takip ettiği bu sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İslam medeniyetinin gurur duyduğu önemli bilim insanlarından İbn Haldun’un böyle önemli bir sempozyum vesilesiyle fikirlerinin incelenmesinin ehemmiyetine vurgu yaparak onun en önemli eseri Mukaddime’nin tarih felsefesinden toplumsal değişime pek çok alanda bilgilerin yer aldığı bir eser olduğunu; burada medeniyet, göçebelik ve kentlilik, toplumsal çelişkiler, soyluluk kavramı, ticaret ve sanat gibi pek çok meseleyi tarihsel esasları ve sosyolojik etkenleri açısından ele aldığını ve dünya bilim tarihinde saygın bir yer edindiğini dile getirmiştir. Rektörümüz ayrıca pek çok teoriyi ortaya atan ve analiz eden, sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilen İbn Haldun’un, eski ABD Başkanı Ronald Reagan gibi pek çok siyasetçinin ekonomik teorilerinden ilham aldığı önemli bir bilgin olduğunu ifade etmiştir.”

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu sempozyuma her türlü katkı ve desteği veren Çorum Belediyesi’ne, ayrıca bilimsel katkılarını sunarak sempozyuma iştirak eden ilim ve fikir adamlarına teşekkür ederek, Çorum ve Üniversitemizin böyle önemli toplantılara ev sahipliği yapmasının kendileri için bir gurur vesilesi olduğunun altını çizdi. 

Çorum Belediyesi’nin bu sempozyumun gerçekleştirilmesindeki ve sunulan bildirilerin kitap haline getirilmesindeki katkısı, Üniversitemizin ilimizdeki paydaşları ile yakın işbirliğinin somut göstergelerinden biridir. İçerisinde İbn Haldun’un görüşlerine ilişkin çeşitli bildirileri bulunduran eser, alanında önemli bir boşluğu dolduracak niteliktedir. 


HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum