Üniversitemizin Yeni Eğitim Komisyonu Üyeleri Belirlendi

08 Ekim 15

Üniversitemiz Senatosunda kısa süre önce kabul edilen Hitit Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi ile Üniversitemiz Eğitim Komisyonu’nun oluşumu ve çalışma esasları belirlenmişti. Daha önceki uygulamada, Fakültelerimizden Tıp Fakültesi’nin bu komisyonda üyesi bulunmuyordu. Enstitülerimizi temsilen bir ve MYO’ları temsilen de bir üye komisyon çalışmalarında yer alıyordu. Uygulamaya konan yönerge ile komisyon üyelerinin Rektör Yardımcısı ile eğitim-öğretim faaliyeti bulunan Fakülte ve Yüksekokulların her birinden bir, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizden birer, merkezdeki Meslek Yüksekokullarını temsilen bir ve ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarını temsilen de bir öğretim üyesinden oluşması sağlanmıştır. Böylece daha fazla birimimizin temsilcisinin komisyona katılımı sağlanmıştır. 

Yönerge ile görev ve sorumlulukları, çalışma ilke ve alanları belirlenen komisyon üyeleri, ilk toplantısını 07 Ekim 2015 tarihinde Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirmiş ve gündem maddesi olarak

a) Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği taslağını,

b) Arıcılık ve Arıcılık Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği taslağını,

c) Karadeniz Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği üzerinde yapılması öngörülen değişiklikleri

ele almıştır.
 
Yeni yönerge çerçevesinde  Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından görevlendirmeleri yapılan yeni eğitim komisyonu üyelerimiz şunlardır:
1- Prof. Dr. Mustafa BIYIK
2- Prof. Dr. Mete DOLAPÇI
3- Prof. Dr. Menderes SUİÇMEZ
4- Doç. Dr. Sabiha KILIÇ
5- Doç. Dr. Kazım Savaş BAHÇECİ
6- Yrd. Doç. Dr. Hümeyra KARABIYIK
7- Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR
8- Yrd. Doç. Dr. Öncü AKYILDIZ
9- Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku KAMUK
10- Yrd. Doç. Dr. Gülay YILMAZEL
11- Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Eğitim Komisyonunda görevlendirilen tüm öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, yapacakları özverili çalışmalar için kendilerine başarılar diliyoruz.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum