Üniversitemiz Hızla Büyümeye Devam Ediyor

01 Kasım 15

Akademik ve eğitim alanlarında hızla gelişen Üniversitemizde 2010 ile 2015 yılları esas alındığında, geçen süre içerisinde program sayısında %113’lük bir artışla 177’ye ulaşılmıştır. Benzer bir artış öğrenci sayısında yaşanmış ve gelinen noktada %90 artışla Hitit Üniversitesi 16.000 öğrencisi olan büyük bir Üniversite haline gelmiştir.


Genel öğrenci sayımız:

Son beş yıllık süre içerisinde Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı ve lisansüstü öğrenci sayısı hızla artarken, önlisans öğrencilerimizin sayısının toplam öğrencilerimize oranının azaldığı gözlemlenmektedir:


Öğrenci sayılarının dağılımda önlisans eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına göre azalma gösterdiği; buna karşın lisansüstü düzeydeki öğrencilerimizde %874’lük öğrenci sayısı artışı ile son derece yüksek oranda bir artış olduğu görülmektedir. 

Son beş yılda öğrenci ve program sayılarındaki artışa oranla, akademik personel sayısında da %88’lik bir artış yaşanarak Üniversitemiz toplam öğretim elemanı sayısı 604’e ulaşmıştır. Üniversitelerimizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ortalama 21 olduğu dikkate alındığında, öğretim elemanı başına düşen 27 öğrencisi ile Hitit Üniversitesi’nin Türkiye ortalamasına yaklaşmakta olduğu görülmektedir.

2010 Yılında hiç bir uluslararası öğrencisi olmayan Üniversitemiz 2013 yılında ilk defa uluslararası öğrencilerle tanışmıştır. Bugün gelinen noktada Üniversitemizde 29 farklı ülkeden toplamda 124 uluslararası öğrenci eğitimlerine devam etmektedir.


Bu verilerden hareketle, Üniversitemizin her alanda göstermiş olduğu performans ve yükseliş trendinin gelecek yıllarda da artarak devam edeceği ortadadır. 
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum