“Çorum İçin Bir Projem Var” 2. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

15 Kasım 15
“Çorum İçin Bir Projem Var” 2. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz ve Çorum Belediyesi arasında imzalanan “Çorum İçin Bir Projem Var”  2. Dönem Bilgilendirme Toplantısı 13 Kasım 2015 tarihinde Rektörlük Konferans Salonu’nda yapıldı.

İlimizin problemlerinin çözümü, Belediyece yürütülen hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve kalitenin arttırılması, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Çorum Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje yapmak üzere Üniversitemiz ve Belediye arasında imzalanan bir protokol kapsamında “Çorum İçin Bir Projem Var” isimli bir proje grubu oluşturulmuş, bu yıl ikinci dönem başvuruları başlatılmış ve başvurular halen devam etmektedir.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi adına Strateji Geliştirme Müdürü Elk. Eln. Müh. Ömer Maz, bilgilendirme toplantısında projenin 2. dönem çağrılarını başlattıklarını ve bu süreçleri değerlendirmeyi istediklerini ifade etti.

Genel bir bilgilendirme yapılan toplantıda; amaç ve uygulama, başvuru süreci ve proje aşamaları, 2015 yılı kabul edilen projeler ve müdürlüklerden gelen örnek proje talepleri ele alındı. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda söz konusu protokol çerçevesinde, Üniversitemiz ile Belediyemizin iş birliğiyle; Ulaşım, Planlama-İmar, Kamu Düzeni-Afet-Risk Yönetimi, Kurumsal Yapı ve Teknoloji Yönetimi, Altyapı, Çevre ve Enerji Kullanımı, Sağlık-Toplum Refahı ve Sosyal Yardım, Kültür-Turizm-Tanıtım konularıyla ilgili Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında desteklenen araştırma projeleri ve tezler için ikinci dönem başvuruları 30 Kasım 2015 tarihinde sona erecektir. Bu proje desteğinden yararlanmak isteyen Öğretim Elemanlarımızın projem.corum.bel.tr adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak ekleri ile birlikte ıslak imzalı 2 (iki) nüshasını (basılı ve sayısal ortamda) ilgili birimlerine, (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük) BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.


“Çorum İçin Bir Projem Var” 2. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
“Çorum İçin Bir Projem Var” 2. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
“Çorum İçin Bir Projem Var” 2. Dönem Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum