Rektörümüz Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Tarafından Mesleki Ünvanları Belirleme Komisyonu Yürütücüsü Seçildi

18 Kasım 15

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK), yaptığı seçimle bu kurulun Mesleki Ünvanları Belirleme Komisyonu Yürütücülüğüne Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan oybirliğiyle seçilmiştir.  

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK), Yükseköğrenim Kurulunun bir danışma organı olup her üniversiteden rektör ve birer temsilciden oluşmaktadır. Yükseköğrenim Kurulunun alacağı kararlara dayanak teşkil eden görüşleri Kurula sunmaktadır.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu görevi Üniversitemiz ÜAK Temsilcisi Prof. Dr. Mete Dolapçı ile birlikte yürütmektedir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum