Nicelik ve Nitelik Olarak Her Geçen Gün Daha da Gelişen ve Zenginleşen Kütüphanelerimizde, Aktif Kullanıcı Sayımız Hızla Artıyor

03 Kasım 15

Yükseköğretimin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen kütüphanelerin, üniversitelerin gelişimindeki rolü yadsınamaz. Üniversitelerin kalbi olarak nitelendirilen kütüphaneler, gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel araştırmalar için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu kapsamda üniversitelerin amaçlarını ve faaliyetlerini yerine getirme noktasında büyük bir öneme sahip, en etkin birim olan kütüphanelerin, öğrenci ve öğretim elemanlarının her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek hizmet ve olanaklara sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üniversite kütüphanelerinin etkili ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmesi için yapılacak olan tüm çalışmalar, kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda ve üniversitenin stratejik hedefleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir.

Bu bilinçten hareketle Üniversitemizde, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, sürekli geliştirilen ve güncel tutulan koleksiyonlarımıza dâhil edilen yeni yayınlarla birlikte bugün itibarıyla;

- 87.733’ü basılı kitap,

- 155.966’sı e-kitap olmak üzere 

basılı ve elektronik kitap sayımız 240.000’i geçmiş bulunmaktadır. Bunlara ek olarak kullanıcılarımız 1.177 adet basılı dergi, 43.700 adet e-dergi, 1.460 adet görsel–işitsel materyal (CD, DVD vb) ile de çağın gereklerine uygun en güncel ve etkin bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler.

Tüm dünyada kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik kitaplar ile içerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların da yer aldığı sayısı 50’ye ulaşan veri tabanlarımıza sadece Kütüphanelerimizden değil, internet bağlantısı bulunan her yerden rahatlıkla erişim sağlanabilmektedir. Böylelikle çoğunluğu elektronik olarak temin edilen kaynaklarımıza kullanıcılarımızın fiziksel mekândan ve zamandan bağımsız olarak 7/24 erişebilmeleri sağlanmıştır. 

Kullanıcı Odaklı bir yaklaşımla sürekli gelişen ve büyüyen Merkez ve Birim Kütüphanelerimizden akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz daha aktif ve etkin olarak yararlanmaktadır. Kütüphanelerimizde 2010 yılında yalnızca 1.550 olan kullanıcı sayısı, 2015’de (Kasım 2015 itibarıyla) yaklaşık %300’lük bir artışla 6.064’e ulaşmıştır. 
Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektronik ve diğer tüm kaynaklara Kütüphanemizin web sayfasından (www.kutuphane.hitit.edu.tr) erişilebilmektedir. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum