Moda Tasarımı Programı Açılmasına YÖK’ten Onay

04 Kasım 15

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda “Moda Tasarımı” programı açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2015 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur. 

Moda Tasarım Programı:

Son teknolojik ve bilimsel yenilikler çerçevesinde özgün tasarım çalışmalarını gerçekleştirecek, alanına ilişkin gelişmeleri takip ederek sanatsal, mimari ve endüstriyel tasarıma yönelik fikirlerini hayata geçirebilecek, üretip yönetebilecek, etkin üretim faaliyetleri ile çalıştığı kurum ve firmalara katma değer sağlayabilecek, alanında yetkin elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Moda Tasarımı alanında kurum ve kuruluşlarda; özgün fikirlere ve bakış açılarına sahip, çevresindeki farklılıkları görebilen ve tasarım alanında mevcut durumu analiz edebilen, bunların bileşiminde oluşan görüşlerini mevcut ürüne veya tasarım öğelerine aktarabilen kişi olması gerekir. Bu programdan mezun olan Moda Tasarım Uzmanları zamana uygun trendleri takip eder, tasarıma esin kaynağını oluşturan temayı belirler, temaya uygun özgün tasarımlar geliştirir, tasarımların vücuda uygun olabilmesi için iki boyutlu kalıp parçalarını oluşturur, numune üretimi yönetir, işlem akışlarını düzenler. Bu programın amacı, konfeksiyon sanayi hammadde tasarımı, ürün tasarımı, üretim, depolama, sevkiyat aşamalarını planlayan ve yöneten elemanlar yetiştirmektir.   


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum