Üniversitemizin Akademik Yayın Performansı Artıyor

01 Şubat 15

Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden birisi, Akademik Yayın Perfomansı olarak da adlandırılan, öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmalar sonucu ürettikleri uluslararası yayınlarının sayısıdır. Söz konusu bu performans değerleri belirlenirken, öğretim elemanlarının Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde basılmış olan makale sayıları dikkate alınmaktadır.

Son yıllarda üniversitelerin kendi akademik performanslarını, diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarda da (University Ranking), yayın sayıları en önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısa bir süre önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan üniversite sıralamaları incelendiğinde, Üniversitemiz “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 2010 yılına göre 16 basamak yükselerek, 94. sıraya yerleşmiştir. “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”na göre ise 2010 yılında 40. sırada olan Üniversitemiz 2014 yılında 26. sıraya yükselmiştir.

Yakalanan bu başarıda hiç şüphesiz bilimsel yayın performansımızın etkisi büyüktür. En önemli uluslararası atıf dizinlerinden birisi olan Web of Science’ın verilerine göre Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yapılan yayınların sayısında her geçen yıl artışlar olmuştur. Bu kapsamda yukarıda anılan uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan makale sayımız 2010 yılına göre yaklaşık %203 artarak, 115’e ulaşmıştır.

Yayın sayısına ek olarak dikkate alınması gereken bir başka gösterge de, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısıdır. Bu çerçevede bakıldığında da, 2010 yılında 0.34 olan bu oran, bugün %65’lik bir artışla 0.56’ya yükselmiştir.

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Alkan, Üniversitemizde evrensel ölçülerde her türlü bilimsel, akademik ve eğitsel çalışma ortamının artık oluştuğunu, çalışma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fırsatın ve desteğin verildiğini, ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa yapacağı çalışmalarıyla katkı sağlamak isteyen her araştırmacımıza desteklerin daha da artarak verileceğini söyledi. Rektör Prof.Dr. Alkan, son 3 yılda BAP birimince verilen yaklaşık 6.500.000 TL’lik proje desteği ile bilişim ve kütüphane altyapısındaki olağanüstü gelişmeler başta olmak üzere isteyen her araştırmacının, hatta öğrencilerimizin de, bilimsel çalışmalar yapmak kaydıyla yurtdışına çıkışlarında ülkemizdeki pek çok üniversitede verilmeyen bütçede ve yaygınlıkta destekler verildiğini, Merkezi Laboratuvarımızın faaliyete başladığını, Teknokentin tamamlanıp, taleplerin alındığını, diğer eğitim binalarının da hızla bittiğini veya yükselmekte olduğunu söyleyerek, Üniversitemizde hep beraber büyük fedakârlıklarla bu çalışmaları gerçekleştirdiğimiz başta akademik ve idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile tüm paydaşlarımıza teşekkür ettiğini söyledi.


Kaynak: Web of Science  (31 Ocak 2015 itibarıyla)

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum