Üniversitemizden Bir İlk : SAN-TEZ Projesi Desteği

10 Şubat 15

Sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı kapsamında Üniversitemizden SAN-TEZ Projesi desteklenmeye uygun görüldü.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bilici’nin yürütücülüğünü yaptığı ve Çorumda faaliyet gösteren ETKA Sentez Firması ile gerçekleştirilecek olan  “Cam Parlatma Keçeleri İçin Polimer Matrisli Kompozitlerin Geliştirilmesi” isimli proje T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

“Cam Parlatma Keçeleri İçin Polimer Matrisli Kompozitlerin Geliştirilmesi” isimli proje ile; ülkemizde üretilmeyen ve cam sanayisinin  sarf malzemelerden olan cam parlatma keçelerinin  ETKA Sentez firması ile yapılacak olan AR-Ge faaliyetleri sonunda Çorum’da üretilmesi amaçlanmaktadır.

Personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

SAN-TEZ Programı Nedir?

Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum