Bankacılık ve Finans Bölümü ile Katılım Bankalarına Ziyaret

12 Şubat 15
Bankacılık ve Finans Bölümü ile Katılım Bankalarına Ziyaret

Bankacılık sektörünün gelişmesine bağlı olarak Türkiye’de önemi giderek artan “Katılım Bankacılığı” konusunda İlimizde faaliyet sürdüren Katılım Bankalarının Şubelerine Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin Alkan, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Selçuk Kendirli, Yrd.Doç.Dr. İlker Sakınç ve Yrd.Doç.Dr. Eşref Savaş Başcı ve Dr. Cihat Savsar ile birlikte ziyarette bulundu.

Dünya’da yaklaşık 1,6 Milyar İslam Coğrafyasında Bankacılık faaliyetleri açısından da İslami Finansal Araçların kullanımının yaygınlaştığı bilinen bir gerçektir. İlimizde de bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak Katılım Bankacılığı’nın mevcut durumu ve gelişebilmesi için neler yapılabileceğinin gündeme alındığı ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün yeni açılmış olmasına rağmen % 100 doluluk oranı ile eğitim yaptığını vurgulayarak Bankacılık ve Finans Bölümü’nün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Üniversite – Sektör İşbirliği anlamında önemli faaliyetlere ev sahipliği yaptığını ifade etti. Bunların başında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul (BİAŞ) ve Takasbank’dan alanında uzman eğitmenlerin katılımı ile geçmiş dönem yürütülen “7 Bölge 7 Üniversite Sertifikalı Finans Eğitimi”  ile de Çorum’da böylesi bir organizasyonun ilk defa yapıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, ayrıca Ekim ayında düzenlenecek olan 19. Finans Sempozyumu hakkında da bilgiler vererek süregelen ve alanında Türkiye’de tek olan bu sempozyuma ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu sempozyuma Çorum’a yakışır bir ev sahipliği yapabilmek için tüm sektörel işbirliklerine açık olduklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yapılan ziyaretler esnasında katılım bankalarının taleplerinin neler olduğu, bu alanda eğitim açısından nasıl katkı verileceği hususlarına da değinerek her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk Kendirli de bölümün müfredatının Türkiye’deki diğer Bankacılık ve Finans Bölümlerinin yanı sıra özellikle ABD ve İngiltere’deki müfredatları ile de karşılaştırılarak son haline getirildiğini ifade ederek Bankacılık ve Finans Bölümü mezunlarının istihdam konusunda en şanslı bölüm olduklarını, finans dünyasının gelişmesi ile birlikte öğrencilerimizin bu sektörde kolaylıkla yer alacaklarına inandığını dile getirdi.  

Bankaların Sermaye Piyasası Lisanslama sınavları konusundaki talepleri ile ilgili olarak da Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. E. Savaş Başcı da gerekli hazırlıkları yaptıklarını, çok kısa bir zaman içerisinde sektörden gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin başlayacağını belirterek Sermaye Piyasası Lisanslama eğitimleri ile ilgili olarak İstanbul ve Ankara gibi illere gitmek zorunda kalan bankacı ve finans alanı çalışanlarının HİTİTSEM’de eğitim alabileceklerini, Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyelerinin bu eğitim için hazır olduklarını vurguladı.

Bölüm öğrencilerinin şu an 1. Sınıfta olduklarını ancak gelecek yıllardan itibaren bu bölüme daha fazla talep beklediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, bu artan talebe bağlı olarak staj ve işbirlikleri konusunda da destek beklediklerini ifade ederek Bölüm öğretim üyelerinin ileriki dönemlerde yapacağı müracaatlar ile Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılacağını ve bölgemizde finans alanında tez ve diğer akademik çalışmaların daha da artacağını vurguladı.

Bankacılık sektöründeki bu ziyaretlerin devam edeceğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversite-Sektör işbirliği konusunda Bankacılık ve Finans Bölümü’nün yoğun çalıştığını ve ileriki dönemlerde de güzel atılımların yapılacağını vurguladı. 

Bankacılık ve Finans Bölümü ile Katılım Bankalarına Ziyaret
Bankacılık ve Finans Bölümü ile Katılım Bankalarına Ziyaret
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum