Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

02 Şubat 15

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED)’nin 7. cilt 2. sayısı (Aralık 2014) yayımlandı.

 Ulusal ve uluslararası düzeyde resmileştirilmesine yönelik çalışmalarının hızla devam ettiği derginin, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemine girişi tamamlanmıştır. Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de yayın hayatına devam eden 500’e yakın akademik dergi, bu sisteme entegre olmuştur. Bu sistem vasıtasıyla, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreç elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.

 Ayrıca CrossRef ile ULAKBİM arasında yapılan sponsor kurum anlaşması gereğince, ücretsiz DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilemeye başlanmıştır. Bu kapsamda, HÜSBED’in 2014/1 sayısından itibaren yayımlanan çalışmalara DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

 TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ULAKBİM’de dahil olmak üzere yedi (7) farklı ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan HÜSBED, Doçentlik başvuruları için istenilen nitelikli dergi sınıfında yer almaktadır. Yayımlanması isteğiyle HÜSBED’e göndereceğiniz makale, çeviri, tanıtım ve değerlendirme yazılarınızı www.sbedergi.hitit.edu.tr adresinden Açık Dergi Sistemi’ne ücretsiz üye olarak kendi hesabınız üzerinden gönderebilirsiniz.

HÜSBED’e ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum