Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden Bütünleme Sınavı

22 Şubat 15

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde Üniversitemizde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum halinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizde gerçekleşen sınav, Atatürk Üniversitesince İlimizde ilk defa 2013 yılında uygulanmaya başlanmış olup bu sınavın ilimizde yapılması büyük önem arz etmektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum