Teknokent A.Ş.’den İş Dünyasına Çağrı

23 Şubat 15
Teknokent A.Ş.’den İş Dünyasına Çağrı

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)-Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu, Teknokent’in işleyişi ile ilgili görüşmek üzere bir araya geldi.

Çorum TGB-Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Başkan Yardımcısı Bülent Karadayı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Teknokent Genel Müdürü Doç.Dr. İrfan Kurtbaş ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkan Yardımcıları Bülent Onur ve Mustafa Yağlı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Teknokent’in işleyişi hakkında mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak tüm iş dünyasına Teknokent’te yer almaları için çağrıda bulunuldu.

Toplantıda bilgi çağının yaşandığı günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeylerinin temel kriterlerinden biri, ülkelerin sahip oldukları teknolojiler olduğu ifade edilirken kendi teknolojisini üretme ve ihraç etme ile markalaşma, firmaların küresel ekonomide kalıcı olmalarının en temel unsurlarından birisi haline geldiği belirtildi.

Ar-Ge yatırımlarının son derece önemli olduğu, ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesinde ve ihraç etmesinde Ar-Ge yatırımlarının büyük bir rol üstlendiğinin vurgulandığı görüşmede ihracattaki katma değeri arttırmak adına inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya odaklanmanın önem arz ettiğinin altı çizilirken bu konuda üniversitelerle yapılacak işbirliğinin çok önemli bir işleve sahip olduğu ve üniversite-sanayi iş birliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı modellerden birisi olarak Teknokentlerin öne çıktığı yinelendi.

Bu bağlamda; Üniversitemiz ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen Çorum TGB-Teknokent’imizin, Çorum OSB’de yaklaşık 17.000 m² arazi üzerine inşaa edilen 5,300 m²’lik kapalı alana sahip modern binasının tamamlanmasıyla faaliyete hazır hale geldiği bilgisi verilirken Teknokent’te üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde akademisyenlerimiz ile iş dünyasını bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör işbirliğinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Toplantı sonunda Teknokent A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, başta İlimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, ulusal ve uluslararası girişimci ve sanayici firmalarla Ar-Ge odaklı projelerin yapılması ve böylelikle hem ilimiz hem de ülkemizdeki firmaların yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üreterek, uluslararası ölçekte rekabet edebilir hale gelmeleri konusunda çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini söyleyerek şu ifadelere yer verildi:

“Bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturulan Teknokentler önem kazanmaktadır. Çorum OSB’de faaliyete hazır hale gelen Teknokentimizin bir sanayi şehri olan Çorum ilimiz başta olmak üzere tüm ülkemizden gelecek firmalar aracılığıyla, katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliği yapacağına inancımız tamdır. Bu çerçevede özellikle yeni ve ileri teknoloji alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürüten firma ve sanayicileri Ar-Ge’nin ve teknolojik gelişmelerin başlayacağı, istihdamın artacağı ve aynı zamanda Çorum ve ülke sanayisine de büyük katkılar sağlayacak Teknokentimizde yerlerini almaya davet ediyoruz”

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum