Üniversitemiz “WEBOMETRICS-Dünya Üniversiteler Sıralamasında” Yükselmeye Devam Ediyor

23 Şubat 15

İspanya'daki en büyük araştırma merkezi olan Ulusal Araştırma Kurumu'nun (National Research Council) Cybermetrics ünitesinde hazırlanmakta olan “Web’de Dünya Üniversitelerinin Sıralaması (WEBOMETRICS)” ilk olarak 2004 yılında yayınlanmış olup, daha sonraki yıllarda her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenerek, yayınlanmaya devam etmiştir. Araştırmacıların çalışma kalitesini ve sayısını artırmak ve başka araştırmacıların erişimine sunulacak şekilde internet ortamında yayınlanmasını teşvik etmek amacıyla yapılan bu sıralama özellikle gelişmekte olan ülkelerin akademik performanslarının dünyada var olan eğilimle ilişkisini görmelerini sağladığı için ayrı bir önem taşımaktadır.

Dünya genelinde bağımsız web alanı olan 22,000’den fazla üniversite ve araştırma merkezinin değerlendirilerek, sıralandığı ve bu alanda var olan diğer sıralama sistemlerinden daha kapsamlı olan Webometrics verilerine göre Üniversitemiz, 2010 yılına göre 1,317 yükseköğretim kurumunu geride bırakıp (yaklaşık % 19’luk bir yükselme ile), Ocak-2015 itibarıyla 5,695. sıraya yerleşmiştir.

Webometrics sıralaması, kuruma ait makale ve atıf sayıları, bütün arama motorlarında paylaşılan akademik nitelikli dosya boyutu ve sayısı,  kurumun internet sayfasına diğer sayfalardan yapılan atıf sayıları ile web sayfalarının ziyaret edilme sayısı göz önünde bulundurularak yapılan bir sıralama olup, üniversitelerin akademik performansları hakkında önemli bir fikir vermektedir. Web ortamında yayınlanacak akademik ürünlerin sayısının ve kalitesinin artırılması konusunda üniversiteleri cesaretlendiren bu sıralama sonucu aynı zamanda yeni web sayfası uygulamalarını ve bu uygulamaları devam ettirecek düzenlemeleri yapmaları konusunda da üniversitelere geri bildirimler vermektedir.

Üniversitemiz, URAP Araştırma Laboratuvarı Tarafından Açıklanan 2014 Yılı Üniversite Sıralamalarında da Üst Sıralara Yükselmişti

Kısa bir süre önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan ve Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Doktora Öğrenci Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı olmak üzere 9 kriter esas alınarak yapılan üniversite sıralamaları incelendiğinde de, Üniversitemiz “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 2010 yılına göre 16 basamak yükselerek, 94. sıraya yerleşmiştir. “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”na göre ise 2010 yılında 40. sırada olan Üniversitemiz 2014 yılında 26. sıraya yükselmiştir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum