Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Aday Memur Temel Eğitimi” Verildi

10 Mart 15
Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Aday Memur Temel Eğitimi” Verildi

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği hizmetiçi eğitim programları çerçevesinde “Aday Memur Temel Eğitimi” verildi.

Aday Memur Eğitiminde, Üniversitemiz akademik personeli tarafından “Türkçe Dilbilgisi Kuralları”, “Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri”, “Atatürk İlkeleri”, “İnkîlap Tarihi”, “Milli Güvenlik”, “Haberleşme(İletişim)”, “T.C. Anayasası”, “Gizlilik ve Gizliliğin Önemi”, “İnsan Hakları”, “Genel Olarak Devlet Teşkilâtı” ile “Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri” konularında dersler verildi.

Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Aday Memur Temel Eğit
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum