“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi

19 Nisan 15
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Tıp Fakültesi iş birliğinde “Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” isimli panel gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptı. 

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen Panele; Türkiye Herkes İçin Spor  Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Küçüker Dönmez, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metobolizma Kliniğinde görevli Uzm. Dr. Sevgin Biçer, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Güler ve Yrd. Doç. Dr. Kerim Küçükler konuşmacı olarak katıldı.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, toplumda önemli bir hareketsizlik sorunu yaşandığına dikkat çekerek bu önemin bilincinden hareketle psikiyatri ve psikoloji uzmanlarıyla, beslenme uzmanlarıyla, Tıp Fakültemizle, İl Sağlık Müdürlüğümüzle ülkemizin de karşı karşıya kaldığı obezite konusunun etkinlikte ele alınacağını belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Tıp Fakültelerinin üç ana görevi olduğunu belirterek bunların birincisinin sağlık hizmeti vermek, ikincisinin eğitim öğretim faaliyetleri ve üçüncüsünün de halk sağlı olduğunu ifade etti. Obezite ile birlikte diğer hastalıkların da arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Dolapçı, halk sağlığı açısından obezitenin önemine vurgu yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Üniversitelerin eğitim faaliyetleri beraberinde başka işlevlerinin de olduğuna dikkat çekerek bunların en başlarında gelenlerinden birisinin de bulunmuş olduğu ile bu ve benzeri faaliyetlerin yapılması olduğunu açıkladı.

Mevcut bilgi birikiminin insanların işlerine yarayacak şekilde pratiğe aktarılmasının önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizde de son dönemlerde özellikle Tıp Fakültemizin de aktif olması ile birlikte çok daha farklı alanlarda faaliyetlerini devam ettirmeye başladığını ifade etti.

TÜİK verilerinden istatistiki bilgi paylaşımında bulunarak sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan,  bugünkü toplantıda da hem tıbbi açıdan hem de beden eğitimi ve egzersiz açıdan obezitenin ele alınarak güzel çıktıları olacak bir etkinlik olacağına inandığını belirtti.

Akademisyenlerimizin sahip olduğu bilgi birikiminin tüm dünyada büyük bir sorun olan obezitenin çözüm sürecinde katkı sağlamasını ümit ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, toplumdan kopuk bir Üniversite modelinin tüm dünyada terkedildiğini ifade ederek bunun yerine içinde bulunduğu toplumla iç içe olan, içinde bulunduğu topluma olabildiğince katma değer sağlayan bir üniversite modelinin tüm dünyada kabul gördüğünü söyledi.

Üniversitemizin de bu yeni trende göre konuşlandırmaya gayret ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Tıp Fakültemiz ve BESYO’nun göstermiş olduğu büyük atılımlara dikkat çekerek sözlerine devam etti.

Üniversitemizin hem nitelik olarak hem de nicelik olarak hızla büyüdüğünü ifade ederek “Üniversitemiz büyürken de uğraş alanına giren her konuyu kendine dert ediniyor” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, güzel ve verimli sonuçları çıkacak bir etkinlik olması dileğiyle konuşmacılara başarılar diledi.

Açış konuşmaları sonrasında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Türkiye Herkes İçin Spor  Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba, “Obezite ve Egzersiz”, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Küçüker Dönmez,  “Obezitenin Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar”,  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metobolizma Kliniğinde görevli Uzm. Dr. Sevgin Biçer, “Obez Bireylerde Davranış Değişikliği”, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Güler, “Obezite ve Endokrinoloji” ve Yrd. Doç. Dr. Kerim Küçükler, “Obeziteye Endokrinolojik Yaklaşım” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Son yılların en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan obezitenin her yönüyle ele alınarak sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir yaşam için hareket ve egzersiz yapmanın beraberinde dengeli beslenmenin önemine dikkat çekilen panel, soru cevap kısmı ile tamamlandı.

“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
“Her Yönüyle Obezite ve Egzersiz” İsimli Panel Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum