“Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” Konulu Konferans Verildi

02 Nisan 15
“Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” Konulu Konferans Verildi

Derman Kültür ve Eğitim Derneği’nde Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından “Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” konulu konferans verildi.

Güzel bir vesile ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Alkan, toplumun gelişmesinde çok önemli bir role sahip olan STK’ların öneminin bilinciyle Üniversitemizin STK’larla iç içe olarak toplum yararına işler yapma gayretinde olduğunu ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın YÖK toplantısındaki konuşmalarından hareketle; toplumla iç içe olan, toplumun dertlerini bilen, toplumun dertleri ile hem hal olan insanların yönetici olması ile başlayan bu olumlu süreçle birlikte üniversitelerin de “Bilim toplum içindir” anlayışı ile gerçek misyonlarına büründüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin de bu bilinçle, günümüz çağının gereksinimleri doğrultusunda tüm paydaşları ile yakın bir diyalog ve işbirliği içerisinde katma değeri yüksek çalışmalar yapma gayretinde olduğunu ifade etti.

Araştırma yoluyla bilgi üreten ve ürettiği bu bilgiyi eğitim yoluyla yeni nesillere aktaran üniversitelerin;  toplum, devlet ve iş dünyasıyla da farklı ilişkiler kurarak toplumun ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmasının önemine dikkat çekerek sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yakın tarihe kadar topluma ve toplumsal sorunlara uzak durarak uzun yıllar bilimle, araştırmayla, eğitimle değil; kamusal alanla, kavgayla, kamplaşmayla, yasaklarla anılan üniversitelere, “Yeni Türkiye”de çok önemli görevler verildiğini belirterek üniversitelerin siyasetçisiyle, bürokratıyla, özel sektörüyle, STK’sıyla, ilgili tüm taraflarıyla omuz omuza vererek çalışmaları istenmekte olduğunu belirtti.

Dünyada ekonomik ve bilimsel bir yarış olduğuna dikkat çekerek “Bizlerde ekonomik olarak güçlü olmak istiyorsak içinde katma değeri yüksek olan, bilimsel değeri yüksek olan, teknoloji ağırlıklı ürünleri üretmeliyiz” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, “Memleketimizin yararına işler yapmak zorunda olan bizler, mazeret üretmeksizin eğitim öğretim faaliyetlerimiz beraberinde çağın gerektirdiği teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dünyayı iyi yorumlamalıyız” ifadeleri ile sözlerine devam etti.

Üniversite sektör iş birliğinin önemine vurgu yaparak yaklaşık 200 yıl öncesinde üniversite sanayi işbirliğini başlatmış olan ABD’nin aradan geçen süre içerisinde teknolojide, bilimde ve pek çok konuda ciddi mesafeler kat ettiğini açıklan Rektör Prof. Dr. Alkan, bu başarıların tesadüf olmadığına dikkat çekerek “Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi bilim dili dünyanın dili oluyor” dedi.

“Bizler de gençlerimizi iyi motive ederek ne yapmaları konusunda bilinçlendirmeli, gençlerimizi doğru hedeflere yönelterek enerjimizi doğru işlerde harcamalıyız” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, 1980’lerden bu güne tüm dünyada ivme kazanarak toplumsal barışın sağlanmasında önemli yer edinen STK’lara bu alanda da büyük görevler düştüğünü ifade etti.

STK’ların temel hedeflerinin toplumsal sorunlara çözüm bularak toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu kadar önemli bir misyona sahip olan STK’ların üniversitelerle ortak proje yapmasının önemine değinerek STK’ların üniversitelerin en önemli paydaşlarından biri olduğunun altını çizidi.

“Türkiye'nin yegâne kalkınma kapasitesinin insan olduğu bilinciyle bulunduğu coğrafyaya en üst faydayı sağlamak için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olan Üniversitemiz, tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, göreve geldikleri günden bu güne kadar tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışan Üniversitemizin birlikte yapılan çalışmalar sonucunda başarılı sonuçlar aldığını ve almaya devam edeceğine inandığını ifade ederek Üniversitemizin gelişim sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Derman Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Öztemiz de günümüz dünyasında toplum yapımızın en önemli unsurlarından biri haline gelen STK’lar ile iş birliği içerisindeki çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Alkan teşekkür ederek toplumun her kesiminden katılımcıları olan Derman Kültür ve Eğitim Derneği’nin 2009 yılı itibari ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında toplumun hayrına olan her platformda hem fikir hem de hizmet üretmek suretiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Derman Kültür ve Eğitim Derneği’nde gerçekleştirilen program, soru cevap kısmı ile tamamlandı.

“Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” Konulu Konferans Verildi
“Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” Konulu Konferans Verildi
“Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” Konulu Konferans Verildi
“Üniversitelerin Gelişiminde STK’ların Rolü” Konulu Konferans Verildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum