YÖK’ten Dört Yeni Program Açılmasına Onay

29 Nisan 15

Üniversitemiz İskilip Meslek Yüksekokulu’nda; “İlk ve Acil Yardım”,  “Sağlık Kurumları İşletmeciliği”, “Sosyal Güvenlik” ve “Sosyal Hizmetler” programlarının açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.04.2015 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde 2010 yılı itibari ile 38 ön lisans programı, 34 lisans bölümü ve 11 yüksek lisans – doktora programı bulunurken; ilimiz ve ülkemiz ihtiyaçları ile istihdam odaklı ve yüksek tercih oranlarına sahip olma kriterleri çerçevesinde Üniversitemizce talep edilen ve  YÖK tarafından onaylanarak açılan programların/bölümlerin sayısı, bu dört program ile birlikte ön lisans program sayımız 83’e, lisans bölüm sayımız 65’e ve yüksek lisans – doktora program sayımız da 24’e yükselmiştir.

Üniversitemizin 2010 yılı itibari ile 83 olan program/bölüm sayısı, %107’nin üzerinde bir artışla bugün itibari ile 172’ye ulaşmıştır.

Üniversitemizin mazeret üretmeksizin, doğru olduğuna inandığı yolda, evrensel ölçüleri göz önünde tutarak bulunduğu topluma her anlamda fayda sağlamayı amaçladığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizin günümüz çağının gereksinimleri doğrultusunda Çorum merkez beraberinde tüm ilçelerimizle de yakın bir diyalog halinde, işbirliği içerisinde katma değeri yüksek çalışmalar yaptığını belirtti.

“Çorum ile her yönden bütünleşerek yoluna büyük bir hızla devam etmekte olan Üniversitemiz, “Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıktığı bu yolda, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmaya başlamıştır” diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, her geçen gün nitel ve nicel olarak büyüyen Üniversitemizin başarı grafiğinin sürekli olarak yükseltmekte olduğuna dikkat çekerek Üniversitemizin gelişim sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür etti.

İlk ve Acil Yardım Programının Amacı;

Bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirleyen, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan nitelikli tekniker yetiştirmektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının Amacı;

Sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir.

Sosyal Güvenlik Programının Amacı; 

Özel İşletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu hizmeti veren diğer kuruluşlarda personel özlük işlemleri başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili tüm iş ve işlemleri yapabilen,

-         İşletmelerin insan kaynakları bölümünde ara eleman olarak görev alabilen,

-         Mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen,

-         Sigortacılık alanında, danışmanlık firmalarında çalışabilen,

-         Hukuki sorumluluklarını bilen ve sosyal güvenlik mevzuatını takip eden,

-         Hizmet sektöründe çalışmanın bilincine sahip olarak etkili iletişim kurabilen

mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.  

Sosyal Hizmetler Programının Amacı;

Sosyal hizmet bireylerin ve grupların topluma daha iyi adaptasyonu için yardım etmenin sistematik yoludur. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıların iç kaynaklarını geliştirmeleri ve mobilize olmaları için müracaatçılarla birlikte çalışır, gerekirse, çevrede değişim sağlamak için dış kaynaklardan destek alır. Profesyonel Sosyal Hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kır ve kent ortamlarında, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğine sahip yetkin sosyal hizmet elemanı yetiştirmek; ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak; sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum