Radyo Hitit Hızla Gelişiyor

30 Nisan 15

Yaptığı çalışmalarla her geçen gün daha geniş kitlelerce yaygın olarak dinlenmeye başlanan 2014 yılının başlarında kurulan genç Hitit Üniversitesi Radyo’su, bünyesine katılan yeni radyo otomasyon sistemleri ve radyo altyapısıyla sürekli yenilenerek gelişmeye devam ediyor.

İnsanlık tarihinin ilk sesli kitle iletişim aracı olan radyo, günümüzdeki ileri teknolojik gelişmelere inat, her geçen gün önemini ve işlevini sürekli arttırarak sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz enformasyon çağı, daha güçlü bilgi ve iletişim ağını zorunlu kılarken küresel kültürel akışın etkin aktörlerinden üniversitelere burada önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda kitlesel iletişimin gücüne inanan Üniversitemiz, Radyomuzun web sayfasını yenilemiş olup stüdyomuz kurulumu aşamasına geçmiş ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanan birçok ulusal radyoda kullanılan radyo otomasyon programını bünyesine katarak bölgesel, ulusal ve siber teknoloji sayesinde küresel çapta marka şehir Çorum’u ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden bir yayın aracı olmaya devam etmektedir.

Öğrenci merkezli bir yayın politikası izleyen Radyo Hitit, aynı zamanda, bilgi ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirerek Hitit Üniversitesi’nin her geçen gün artarak devam eden bilgi birikimi ve kültür üretimini, doğru ve güvenilir bir biçimde toplumla paylaşma imkânı sunmakta, yenilenen altyapısı ve yaptığı yayınlarıyla her geçen gün daha geniş kitlelerce dinlenmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum