4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi

10 Mayıs 15
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi

İlki 2008 yılında Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi (YDMKU) ev sahipliğinde Almatı’da (Kazakistan) düzenlenmiş olan “Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu”nun dördüncüsü, 7 Mayıs 2015 Perşembe günü Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlik, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın, Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli,  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, Kazakistan Din İşleri Eski Başkanı Abdüssettar Derviş Aliyev, Çorum Milletvekillerimiz Dr. Cahit Bağcı’nın, Salim Uslu’nun ve Çorum Valisi Ahmet Kara’nın konuşmalarıyla devam etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yaklaşık 300 milyon nüfusa sahip olan muazzam bir Türk dünyasının pek çok temsilcisiyle böylesi güzel bir etkinlik yapmanın Üniversitemiz ve ilimiz adına gurur verici olduğunu ifade ederek tarihimizin, kültürümüzün ve dilimizin bir olduğu Türk dünyasını ve insanlığı ilgilendiren pek çok konunun Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu’nda ele alınarak ortaya çıkan sonuçların bir ev ödevi haline dönüştürüleceğini söyledi.

Dünyada öğrenim gören Türk uyruklu öğrencilere ilişkin istatistiksel bilgiler vererek bu kapsamda önemli yol kat etmemiz gerektiğine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, dünyada en önemli hususların başında yetişmiş insan gücüne ve kaynağa olan gereksinimin olduğunu belirterek bu iki önemli unsurun Türk coğrafyasında var olduğunu ifade etti.

Eğitim faaliyetlerimiz beraberinde pek çok farklı alanlarda da iş birliklerimizin artmasının gerekliliğine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, güzel bir etkinlik olması dilekleriyle tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli, geçmiş yıllarda yapılan Türk Dünyası Ekonomi Forumu’na ilişkin bilgiler vererek formun Türk dünyası için önemine dikkat çekti. “Bir sonraki bir öncekinden iyi olmazsa biz geride kalmış oluruz” diye konuşan Prof. Dr. Hizmetli, Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan organizasyonun çok iyi bir şekilde yapılmakta olduğunu dile getirerek Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a teşekkür etti. Son yıllarda yaşanan istikrar döneminde ülkemizin Türk dünyasına çok büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hizmetli, Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini sağlayarak ülkelerimizin ayrı ayrı devlet ama tek bir millet olarak dünyayla yarışır hale gelmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’ın Üniversitemizi büyük bir başarıyla geleceğe taşırken Türk dünyasının birlik ve beraberliğine de büyük bir katkıda bulunduğunu ifade ederek Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’ı tebrik ederek sözlerine başladı. Türk dünyasının Doğu ve Batı olmak üzere iki yakasının bir araya geldiğini dikkat çekerek 300 milyonluk Türk dünyasının hiçkimseye ihtiyacı olmadığına ifade eden Prof. Dr. Balcı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün sahip olduğu birikimle tüm Türk dünyasına hizmet edecek insan kaynağının sahip olduğunu dile getirerek ekonomide de Türk dünyasının bütün kaynaklara sahip olduğunun altını çizdi. “İnsanlık için ne gerekse Türk dünyasında var” diye konuşan Prof. Dr. Balcı, “Bize düşen şimdi İsmail Gaspıralı’nın dediği gibi “Dilde, fikirde, işte birlik olmak zamanıdır.”

İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 1990 yılında istikbaline kavuştuğuna dikkat çekerek bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin genel değerlendirmede bulundu. Dil ve yazının taşıyıcı olduğuna vurgu yaparak Türk dünyasının en önemli görevinin dil ve alfabe birliği olması gerekliliğine değinen Prof. Dr. Ali Özek, dil birliği olmadan Türk dünyasının birbirini anlayamayacağını ifade ederek bunun çaresinin bulunmasını dil ve alfabe birliğine bağlı olduğunu, bu noktada da Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük görevler düştüğünü söyledi.

Kazakistan Din İşleri Eski Başkanı Abdüssettar Derviş Aliyev, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte oluşan sinerjinin ekonomi alanı ve Türk dünyasında yeni adımlar atıldığını belirterek Türkiye’nin Kazakistan’ın çok önemli bir partneri olduğunu ifade etti.  

Forumun özünde bir ülkeler arası tecrübe paylaşımı ve bilim insanları arasında bilgi birikimi ve alışverişi olacağını söyleyen Çorum Milletvekili Dr. Cahit Bağcı, “Dil ve din birliği yaşayan aynı yurdun aynı coğrafyanın ve insanlarının birlikteliğinin güçlü bir şekilde el ele yürüyüşünü hedefleyen bir adım” diye konuşarak sözlerine “100’e yakın Türk dünyasından bilim insanının burada bulunması üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz adına sevindirici” diye devam etti.

Üniversitelerde  yabancı öğrencinin önemine değinerek 1980’lerden bu yana maalesef  çok büyük yol kat edilemediğini üzülerek ifade eden Dr. Bağcı, “Yeni Türkiye’de hedefimiz inşallah 500 bin yabancı öğrenci” diye sözlerine devam ederek Batı’nın özellikle bu konuda bacasız sanayi olarak öngördüğü iki sektöre işaret etti ve ekledi: “Bunlardan ilki, turizm diğeri ise üniversite.  Üniversitelerin önemli birer araç ve kültür transformasyonu olarak kullanıldığını çok iyi biliyoruz” diyerek forumun Üniversitemize,  ilimize, ülkemize ve Türk ve bilim dünyasına katkı sunması diledi.

Çorum Milletvekili Salim Uslu, Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu’nun muhteva olarak bir Türk dünyası ekonomi ve kültür kurultayı şeklinde olduğunu ifade ederek forumun sosyal ve çözüm ortaklıklarıyla yürütülüyor olması İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik!” anlayışına son derece uygun diye konuşarak dünyada 300 milyon Türk halkı yaşadığını ve bu dağınıklığın giderilmesinde çözümler üretilmesi gerektiğine değindi.

Türk dünyasındaki bu dağınıklığın çözümünü; ortaklaştırma arayışına, ortak ve üst kimliğe ihtiyaca, aidiyet duygusunun yerleştirilmesine ve alfabe birliğinin olmasına bağlayan Salim Uslu, “Tarih, dil, din, kültür, iktisadi, sosyal ve teknoloji alanında iş birliği konusunda imkânlar ve imtiyazlar sağlanmalı. Böylece sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle birbirimize yakınlaşacak ve keşfedilmemişlik sendromundan kurtaracaktır”  diye konuşarak ortaklaştırma, çözümleri kolaylaştıracak üst kimlik ve ortak aklı ortaya çıkaracak bilge kişilerden oluşan üst akla ihtiyaç olduğunu düşündüğünü söyleyerek konuşmasını tamamladı. “Katılımcıları saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Çorum Valisi Ahmet Kara,  Türk Dünyası Ekonomi Forumu’nun  üniversitemize, ilimize, ülkemize ve Türk dünyası adına yararlı olmasını diliyorum” dedi.

Çorum Valisi Ahmet Kara, Türk dünyasının geçmişte yaşadığı sıkıntılardan bahsederek dil birliğinin bu anlamda önemli olduğuna değindi.

Geçmişte tarihimizde zengin bir kültüre ve etkileşime sahip olduğumuzu örnekler vererek anlatan Çorum Valisi Kara,  “ Şimdi de  kültür, tarih, dil ve din açısından birlikte olmalıyız” diye konuşarak “Biz Türk dünyasıyla artık kucaklaşmalıyız.  Hepimiz birbirini anlayabilen, duyabilen ve beraber olabilen güçlü bir millet olmalıyız” sözleriyle konuşması sona erdi.

Protokol konuşmaları sonrasında “4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu”nun açılış paneli Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış panelinde; Prof. Dr. Mehmet Saray “Türk Dünyasının İktisadi Potansiyeli”, Prof. Dr. Sabri Hizmetli “Kazakistan’da Dini Yüksek Eğitim ve Öğretim”, Prof. Dr. Orazali Sabden “Türk Dünyası Toplumunu Güncel Ahlakta Yetiştirme ve Güvenlik Meselesi” ve Prof. Dr. Mehmet Evkuran “Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel ve Manevi Potansiyeli” başlıklı konuları ele aldı.

Dünyanın pek çok ülkesinden özellikle de Türk dünyasından gelen bilim insanlarının katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte, ekonomi, ticaret, kalkınma, tarih, edebiyat, din bilimleri, kültür ve turizm konusunda yapılan çalışmalar başta olmak üzere Türk dünyasıyla ilgili hemen hemen her konuda yapılan çalışma, farklı disiplinlerdeki akademisyenler tarafından ele alınarak tartışılmış olup etkinlikte sunulan bildirilerden seçilenler, tam metin olarak ulusal/uluslararası 7 farklı index tarafından taranan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında eşzamanlı olarak 5 ayrı salonda, 39 farklı oturumda gerçekleştirilen “4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu”, sonuç bildirgesi ardından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında gezi programlarıyla sona erdi.

4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Başladı
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi
4. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum