HİTİTSEM Makale Ofisi (Proofreading) Faaliyetleri Devam Ediyor

13 Mayıs 15

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (HİTİTSEM) tarafından İngilizce yazılan tüm makale, tebliğ ve sunumların Dil Bilgisi ve Yazım Kurallarına göre incelemelerinin yapıldığı Proofreading faaliyetleri devam etmektedir.

Üniversitemiz akademik personelinin uluslararası yayın sayısını artırmaya yönelik olarak düzenlenen bu faaliyette, akademik personellerimiz tarafından yazılmış olan bilimsel çalışmalar HİTİTSEM’de tam zamanlı olarak çalışan 3 adet ABD uyruklu öğretim elemanlarımızca hem ifade hataları hem de İngilizce yazım kuralları açısından son okumaları yapılarak kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapılmaktadır.  

Uluslararası yayın sayısının artmasının, üniversitemiz açısından son derece önemli olduğunun bilgisi ile şu ana kadar bu hususta yoğun talepler gelmektedir.

Akademik personelimiz Proofreading hizmetinden yararlanmak için HİTİTSEM (hititsem@hitit.edu.tr)  e-posta adresine çalışmalarını göndermeleri yeterli olacaktır. HİTİTSEM’e ulaşan bu mailler ilgili ABD uyruklu öğretim elemanımıza gönderilerek süreç başlatılmaktadır. HİTİTSEM, makale ofisi (Proofreading) hizmeti için ücret talep etmemektedir.

HİTİTSEM’in hali hazırdaki diğer eğitimleri ve detaylı bilgi için http://www.hititsem.hitit.edu.tr adresinden bilgi alınabilir.  

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum