Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması Yapıldı

13 Mayıs 15
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması Yapıldı

Orta Karadeniz Ajansı(OKA) “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması” yapıldı.

Samsun’da gerçekleştirilen toplantıya, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş, HÜBTUAM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ve Proje Koordinasyon Birimi Eş Başkanı Mehmet Aydınkal da katıldı.

Gündem açılış konuşmasının ardından toplantı, OKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Valisi İbrahim Şahin’in, OKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen’in konuşmaları ile devam etti.

OKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun’un dünya medikal cerrahi alet ihracatı merkezilerinden biri olduğunu belirtti. Şahin, “Medikal aletler dünyada 3 bölgede kümelendiğini söyleriz. Bunun bir tanesi Türkiye, Türkiye’de de Samsun. Samsun’da mutlaka medikal cerrahi aletleri ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu işi yaparken de üniversitedeki hocalarla iş birliği yapmamız lazım. Bu hocaların da cerrah olması ve sanayicilerle beraber çalışması gerekiyor. Türkiye’de ihracatta kilo başına ürettiğimiz para kilo başına 1 buçuk dolar. Halbuki bu medikal cerrahi aletlerde 300 dolar. Buraya bir ağırlık vermemiz lazım. 40 milyonluk Almanya’da her 4 kişiden biri medikal aletlerle temas halinde. Onun için bu yaptığımız çalışma çok önemli. Çünkü teknolojik geliştirme bölgeleriyle ilgili bir şeyler yapacaksak işimiz çok kolay değil. Onun için bu tarz toplantıları daha çok yapmamız lazım” dedi.

Daha iyi bir ülke ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için teknolojiyi kullanarak üretimde bulunulması gerektiğini söyleyen OKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Bugün hakikaten teknolojinin üretilen mallar üzerindeki yoğunluğu dünyada bir üretimin mamul haline gelmesiyle ilgili süreçte yapılması gereken en önemli işlerden birisi haline geldi. Üretime dayalı ekonomilerde. Bir malın pazarda ki fiyatı eskiden ulaşım giderleriyle ilgiliydi. Ama bugün dünyanın en uzak ülkelerinden biri olan Çin sizin burnunuzun dibindeki pazara ulaşım giderlerinin hepsini bir kenara atacak kadar teknolojinin yoğun bir ürününü getirip sizinle beraber rekabetçi olabiliyor. Böyle bir dünyada teknolojinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Maalesef sanayicilerimiz henüz bu bilinçte değil. Bu bilinçle ise de bu işle alakalı takat ayarlama, Ar-Ge çalışmalarını buna yöneltme yönünde hala daha biraz karamsar ve yavaşlar. Samsun’da dünya pazarında kendini ispat etmiş birkaç firma var. Ama samimiyetle ifade ediyorum teknoloji ile ilgili rekabetçi olmaktan henüz uzaklar. Refah üretimden geçiyor. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için üretmek zorundayız. O zaman da teknolojiyi ve bu konuda yapılması gereken araştırmaları yapmamız gerekiyor. Samsun’da sanayi üretimi ülkemizin genelinde olan sanayi üretiminden oldukça az seviyede. Sanayideki üretim parametremizi yükseltmemiz için teknoloji işini yoğunlaştırarak oradaki daha yüksek ürünlere yönelik bir eylem planının içinde olmamız gerekiyor. Çaba gösteriyoruz ama bu çabalarımız bizi istediğimiz noktaya götürmez. Onun için başkalarını da takip edip onlardan daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Onlarla yarışabilecek bir performansa çıkmamız gerekecek” diye konuştu.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise 2014 - 2018 yılları içerisinde yenilik stratejisini belirleyen ajanslardan biri olduklarını söyledi. Özen, “Önümüzdeki dönemde bu yenilik stratejisi çerçevesinde üniversite, iş geliştirme merkezleri ve TEKNOPARK’larla çok yakından çalışmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı gösteren en önemli olay da Çorum Teknoloji Bölgesi’nde güdümlü proje olarak Türkiye’de ilk defa bir teknoloji bölgesinin yüzde 75’inin inşaatını finanse ederek Hitit Üniversitesi ve Çorum OSB ile çok yakın çalıştık. Önümüzdeki dönemde bu teknoloji merkezlerinin birbirleriyle sinerji oluşturabilmelerine imkan sağlamak üzere böyle bir toplantıyı tertip ettik” şeklinde konuştu. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması, toplantısı konuşmaların ardından ilk oturum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı VGM Daire Başkanı Dilek Birbil’in ‘Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Markalaşma’, ‘Uluslararası Faaliyetler’ ve ‘Girişimcilere Verilen Hizmetler’ sunumuyla devam etti. Program çeşitli üniversiteler ve teknoloji parklarından gelen yetkililerinin yaptığı sunumlar ile son buldu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması Yapıldı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması Yapıldı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması Yapıldı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması Yapıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum