Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Programına Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

03 Mayıs 15
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Programına Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Programına öğrenci alımına ilişin talebimiz, 19.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek; 2015-2016 eğitim öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Programına 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Programının Amacı:

Ülkemizde spor yöneticiliği eğitimi belirli bir sisteme bağlı olarak verilmemektedir. Geniş bir istihdam alanı bulunmasına rağmen bu eksiklik giderilememiştir. Ancak bu sistem, sporda gelişmiş hiçbir ülkede bulunmayan bir sistemdir. Kamuya bağlı spor teşkilatlarında (Gençlik ve Spor Bakanlığı) özel sektörlerde ve gönüllü kuruluşlarda istihdam edilmek üzere görev alacak spor yöneticilerini yetiştirmek amacıyla düzenlenen spor şuralarında, spor yöneticiliği eğitiminin akademik programlarla verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu noktadan hareketle spor şuralarının sonuçları da dikkate alınarak son yıllarda bazı üniversitelerimizin beden eğitimi ve spor yüksekokulları bünyesinde spor yöneticiliği bölümü açılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde de açılan Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Programı ile çeşitli sebeplerden dolayı ( aktif sporculuk, çalışma hayatı, yaşam boyu öğrenme gerekliliği vb.) normal öğretim imkanlarından faydalanamayan bireylere de bu fırsat ve imkanların sunulabilmesi amaçlanmaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum