Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı Açılmasına YÖK’ten Onay

28 Haziran 15
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması konusundaki teklifimiz, 10/06/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek uygun görülmüştür.
Sayıları gittikçe artan yeni üniversitelere öğretim elemanı yetiştirerek katkıda bulunmak, nitelikli ve bilimsel elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen Üniversitemiz, bünyesinde barındırdığı Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile öğrencilerimizin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak amacıyla lisansüstü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar neticesinde lisansüstü öğrenci ve program sayısı her geçen gün artan Üniversitemizde; Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2011 yılında 86 öğrenci bulunurken bu sayı bu gün itibari ile %194’lük bir artış ile 253’e, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 2011 yılında 143 olan öğrenci sayımız %533’lük bir artışla 906’ya ulaşmıştır.
Yeni yüksek lisans ve doktora programlarını bünyesine katma çalışmalarını devam ettiren Üniversitemiz, 2011 yılında 4 programa sahip olan Fen Bilimleri Enstitüsü’nde %125’lik bir artışla bu sayı 9’a, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 2011 yılında 7 program var iken %129’luk bir artışla program sayısı 16’ya ulaşmıştır.
 

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı
Yüksek lisans öğrencileri, bölümdeki dinamik araştırma ortamının daha verimli bir biçimde gelişmesine yardımcı olacaktır. Matematik ile ilgili alanlarda çalışan ve uzmanlaşmak isteyenler için üst düzey matematik bilgisi ve uzmanlığı, kendi çalışma alanlarında ilerlemelerini ve daha nitelikli çalışmalar yapmalarını sağlayacaktır. Söz konusu yüksek lisans programı ile yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde matematik alanında doktora çalışması yapmak isteyenlere sağlam bir altyapı kazandırılacaktır. Açılması planlanan yüksek lisans programı, lisans eğitimini tamamlayan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen matematikçilere yönelik olacaktır. Bunun için matematik alanında uzmanlaşmak isteyenlere gerekli olan çalışma alanları belirlenecek ve onların hem ulusal hem de uluslararası nitelikli çalışmalar yapabilmeleri ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürmeleri sağlanacaktır. Program sayesinde, akademisyen olmak isteyen veya akademik olmayan alanlarda çalışan matematikçilerin, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak eğitim ve öğretim kadrolarının yetiştirilmesi ve güçlendirilmesine, diğer alanlarla eş güdümlü ve işbirliği içinde olunmasına ve lisansüstü düzeyde yürütülen tezlerin, yapılan proje ve seminerlerin, makale ve araştırmaların ulusal ve uluslararası ölçütlerde olmasına çalışılıp bilimsel çalışmalara katılımın artmasına ve sürekliliğine katkıda bulunulacaktır.
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum