Altı Programımıza Öğrenci Alımına YÖK’ten Onay

09 Haziran 15

Üniversitemiz İskilip Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programına 30 öğrenci, Grafik Tasarımı İ.Ö. Programına 30 öğrenci, İç Mekan Tasarımı Programına 30 öğrenci, İç Mekan Tasarımı İ.Ö. Programına 30 öğrenci, Mimari Restorasyon İ.Ö. Programına 30 öğrenci ve Alaca Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına 40 öğrenci alımına ilişkin talebimiz Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30/04/2015 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür.

Öğrenci alımı uygun görülen programlarımızla birlikte öğrenci alımı yapılan program sayımız İskilip Meslek Yüksekokulumuzda 2011 yılında 2 iken bugün itibariyle 9’a, Alaca Meslek Yüksekokulumuzda ise öğrenci alımı yapılan program sayımız 2011 yılında 3 iken, bugün itibariyle 4’e ulaşmıştır.   

Grafik Tasarımı Programı:

Grafik tasarım programının amacı ülkemizin ihtiyaçlarına göre, teknolojideki ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırmalar ve incelemeler yapmak ve grafik tasarımın alanında her türlü yetkinliğe ve donanıma sahip tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca grafik tasarım programı. İş hayatı için yaratıcı teknik ve görsel ve sanatsal yetenekleri harekete geçirerek etkin bir reklam dünyası oluşturmayı ve ürün ve tüketici arasında gerekli iletişim kurmayı amaçlar. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyen bireyler yetiştirmektir.

İç Mekan Tasarımı Programı:

Mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

 

Mimari Restorasyon İ.Ö. Programı:

Program mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,...) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

 

 

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı:

Program mezunları için önde gelen uygulama alanları özel ve kamu sektöründe, sivil savunma ve itfaiyecilik departmanlarında görev alabilmelerinin yanı sıra, Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında teknik eleman, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşçi Sağlığı teknikeri olarak yetiştirilmektedirler.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum