Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü Kuruldu

12 Temmuz 15

Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yapılacak çalışmaların yürütüleceği ve Üniversite içi birimler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü kuruldu. Koordinatör olarak halen İSG Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Sorumlu Müdürü olarak görev yapan Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Köse görevlendirildi.

Koordinatörlük öncelikli olarak İSG konusunda Hitit Üniversitesi’nin yükümlülüklerini belirleyip, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz personeli içerisinde var olan İSG Uzmanları ile tüm birimlerin risk analiz cetvellerinin oluşturulması, gerekli ortam ölçümlerinin yapılması, personele kanunen verilmesi gereken İSG eğitimlerinin planlanarak verilmesi olacaktır.

Koordinatörlük bünyesinde ilk aşamada Hitit Üniversitesi’nin tüm eğitim birimlerinde örgün ve uzaktan eğitimle olmak üzere bütün öğrencilere İSG dersi verilmesi düşünülmektedir. Koordinatörlüğe bağlı kurulacak olan İSG Müdürlüğü ile birimlerin İSG ile ilgili yükümlülüklerinin izlenmesi ve önerilerde bulunulması, İSG konusunda birimlere teknik destek sağlanması, İSG konusunda üst yönetimin bilgilendirilmesi, Üniversitede alt birim işverenlerinin İSG çalışmalarının takip edilmesi planlanmaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum