Üniversite Web Sayfamızı Ziyaret Edenlerin Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

14 Temmuz 15

Kurumsal web sayfaları, kurumsal bilgilere erişim ve bilgilerin paylaşımında sıklıkla kullanılan önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. Dinamik yapısı gereği içerik ve şekilsel olarak sürekli gelişim halinde olan üniversitemiz web sayfası, ülkemizden ve İngilizce sürüm seçeneği ile de dünyadaki pek çok ülkeden yoğun bir şekilde ziyaret edilir hale gelmiştir.

Gün içerisinde tekrar etmeyen bağımsız IP adresleri baz alındığında, web sayfamızı 2011 yılı boyunca toplamda 255,447 kişi ziyaret etmişken; geçen yılın ilk altı ayında (1 Ocak-30 Haziran 2014) ziyaretçi sayısı 672.407’den; bu yılın ilk altı ayında (1 Ocak-30 Haziran 2015) yaklaşık %50 artışla 997.520’ye ulaşmıştır. 


İstatistiki verilere göre web sayfamızın ülke içerisinde en yoğun ziyaret edildiği il, Çorum olmuştur. Bu yılın ilk altı aylık verilerine göre Çorum’u sırasıyla Ankara, İstanbul, Samsun, Adana ve Bursa izlemiştir.

Web sayfamızın bu yılın ilk altı ayında en fazla ziyaret edildiği ülkeler ise ABD, Hindistan, Almanya, Rusya ve Azerbaycan şeklinde sıralanmıştır. Son yıllarda bu sıralamada birinci ve üçüncü sıradaki ülkelerin (ABD ve Almanya) yerleri değişmezken; daha önce çoğunlukla ikinci sırada yer alan Endonezya bu yıl oldukça gerilere düşmüş ve Hindistan ikinci sırada yer almıştır.

Öte yandan Üniversitemizde kayıt, ders kayıt ve sınav dönemlerinde ülke içinden ziyaretlerde artış yaşanırken, yurtdışından da özellikle yabancı uyruklu öğrenci alımı başvuru sürecinde bir miktar artışın olduğu gözlemlenmiştir.

Üniversitemizin son dönemlerde yapmış olduğu önemli çalışmalar ile ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde oluşturduğu farkındalık, eğitimin uluslararasılaşması ve bilgi paylaşımı kapsamında dünyanın pek çok farklı ülkesinde yapılan yoğun çalışmalar ve işbirlikleri, hemen hemen tüm akademisyenlerimizin gerçekleştirdiği kısa veya uzun süreli yurtdışı faaliyetleri ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz göz önüne alındığında, web sayfamızın üniversitemiz için ülkemizde ve dünyada ne denli önemli bir görev üstlendiği hemen dikkat çekmektedir.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum