Üniversitemizdeki Öğrenci Sayısı 16,000’in Üzerinde

26 Temmuz 15
2015-ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemizdeki aktif 5 Fakülte ve 2 Yüksek Okulumuzda yer alan 20’si Normal, 7’si İkinci Öğretim olmak üzere toplam 27 lisans programımız 1,796 öğrencimiz tarafından tercih edilerek %99.50 doluluk oranına ulaşılmıştır. 

Son yıllarda başta akademik kadro olmak üzere, hemen her alanda, nitel ve nicel büyük bir gelişme ve büyüme ivmesi yakalayan Üniversitemiz, süreklilik temeline dayalı bir gelişme modeli ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve öğrencilerimizin yoğun talep ettiği bölüm ve programlar açmaya devam etmiştir. İstihdam odaklı bir anlayışla açılan bu bölümlerimiz öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgi görerek tercih edilmiş ve %100 doluluklara ulaşmıştır. Bu anlayışla lisans düzeyinde açılan ve ilk defa öğrenci alan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Antropoloji bölümlerimize ait belirlenen 41’er kişilik kontenjanın tümü ve yine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan Spor Yöneticiliği (İÖ) bölümümüz için ayrılan 60 kişilik kontenjanın tamamı tercih edilerek %100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Bu haliyle Üniversitemizin Tıp Fakültesi ve 4 yıllık tüm lisans programları için ayrılan 1,805 öğrenci kontenjanının 9’u hariç, tümü tercih edilmiştir (%99.50 tercih oranıyla).

Üniversitemiz lisans programlarında görülen bu tercih edilirlik ve doluluk artışı, önlisans programlarımızda da gerçekleşmiştir. Çorum Merkez ile İskilip, Osmancık, Sungurlu ve Alaca ilçelerimizde yer alan Meslek Yüksekokullarımızdaki 50 programımıza (ikinci öğretimler de dahil) ayrılan 1,882 kontenjanın 1,866’sı tercih edilerek doluluk oranı %99.15’e ulaşmıştır. Bu yıl istihdam odaklı bir anlayışla meslek yüksekokullarımız bünyesinde açılan ve ilk defa öğrenci alan programlarımızın da tümü %100 oranında tercih edilmiştir. Örneğin İskilip Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ve bu yıl 31’er öğrenci kontenjanına sahip Mimari Restorasyon (İÖ), Grafik Tasarımı (NÖ), Grafik Tasarımı (İÖ),  İç Mekan Tasarımı (NÖ) ve İç Mekan Tasarımı (İÖ) ile Alaca Melek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 41 öğrenci kontenjanına sahip Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarının kontenjanları tamamen dolarak doluluk oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

Üniversitemiz 2015-ÖSYS sonuçlarına göre yakalamış olduğu önlisans programlarında %99.15’lik ve lisans programlarında da %99.50’lik doluluk oranı ile Ülkemizdeki devlet üniversiteleri içerisinde sıralamada oldukça iyi bir yer edinmiştir. Sonuçlara göre Üniversitemiz lisans düzeyinde yerleştirmede 109 devlet üniversitesi içerisinde 44. sırada; önlisans eğitimi veren 99 devlet üniversitesi içerisinde de 30. sırada yer bulmuştur. Hitit Üniversitesi ile aynı yıl (2006) birlikte kurulan diğer üniversitelere bakıldığında,  Üniversitemiz doluluk oranına göre 15 üniversite içerisinde önlisans yerleştirmede üçüncü, lisans yerleştirmede ise altıncı sırada yer almıştır.  

2015-ÖSYS ile Üniversitemizi bu yıl tercih eden toplam 3,662 öğrencimize ek olarak; önümüzdeki günlerde sonuçlanacak olan uluslararası öğrenci alımlarımız, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimine başlayacak yeni öğrencilerimiz, 2015-ÖSYS ek yerleştirmeler ve dikey geçiş sınavı ile gelecek öğrencilerle birlikte, toplam öğrenci sayımızın 16,000’i aşması beklenmektedir.Üniversitemizde gerçekleşen tüm nitel ve nicel gelişmede emeği geçen akademik ve idari personelimize, desteklerini aldığımız tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Büyük Hitit Üniversitesi ailesine katılan tüm öğrencilerimizi tercihlerinden dolayı tebrik ediyor ve “Üniversitemize Hoş Geldiniz” diyoruz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum