Lisansüstü Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

05 Temmuz 15
Lisansüstü Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Enstitülerimiz bünyesinde yer alan lisansüstü programlarımızın mevcut durumlarının değerlendirmesini yapmak, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Üniversitemizin ileriye dönük lisansüstü eğitim projeksiyonlarını görüşmek üzere, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Reha Metin ALKAN başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa BIYIK, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mehmet EVKURAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ali KILIÇARSLAN, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Y.Doç.Dr. Taner SARAK, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer ÇIRAK, Enstitü Müdür yardımcıları ile Anabilim Dalı Başkan ve yardımcılarının katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan toplantının başında yaptığı açılış konuşmasında, “ülkelerin stratejik olarak da önemli konularından birisi olan lisansüstü eğitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli yol kat edilecek olup, yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalarla da tüm insanoğlunun yararına ürünler ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi de mümkün olabilecektir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan Enstitülerimizde açılan yeni programlarla ve diğer üniversitelerle yapılan ortak lisansüstü programlar aracılığıyla enstitülerimizde her geçen gün artan sayıda öğrencimize lisansüstü eğitimi verilmektedir. Enstitülerimizde 2010 yılında 9 lisansüstü programda 150 öğrenci ile başladığımız lisansüstü eğitimimize, şu anda 18’i yüksek lisans ve 7’si doktora programı olmak üzere toplam 25 lisansüstü programla 1,147 öğrenciye yüksek lisans ve doktora eğitimi vermekteyiz. Her geçen yıl daha da yoğun başvuruların yapıldığı lisansüstü programlarımızda, öğrencilerimize gerek kendi alanlarında uzmanlaşma, gerekse farklı disiplinlerde çalışmalar yapma fırsatı da verilmektedir.” dedi. Kısa bir süre sonra ilan edilecek yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kontenjanlarına da değinen Prof. Dr. Alkan, 2015 yılı için 102’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 381 öğrencinin daha mevcut lisansüstü öğrencilerimize katılacağını belirterek, gelinen bu noktada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda Yükseöğretim Kurulu’nun 21 Ocak 2015 tarihinde yayınladığı güncellenmiş Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler tüm ayrıntılarıyla ele alındı ve bu kriterler çerçevesinde lisansüstü programlarımızın mevcut durumu ilkeler kapsamında değerlendirildi.

Toplantıda, kadrosu mevcut Anabilim Dalları bünyesinde yer almayan öğretim üyelerimizin lisanüstü ders ve tez danışmanlıkları konusu da ele alınarak, bu konuda önemli çözüm modelleri ortaya konuldu.

Akademik hayatımızın en önemli sorunlarından birisi olan etik ihlaller konusunda yapılacak çalışmaların da ele alındığı toplantıda, Üniversitemizin farklı birimlerinin işbirliği ile ortak lisansüstü programlarının açılması konusu da ele alındı. Bu kapsamda başlangıç olarak İİBF İşletme Anabilim Dalı öncülüğünde MBA (Master of Business Administration); İİBF İşletme ile Bankacılık ve Finans Bölümü ortaklığında Finans; İİBF Uluslararası İlişkiler ve Politika alanında uluslararası lisansüstü programlarının açılması çalışmalarının başlatılması kararı alındı. Toplantıda, bu tür programların farklı bölümlerimizdeki öğretim üyelerimiz arasında da büyük bir sinerji oluşmasına da katkıda bulunacağı ve bunun sadece ülkemizden değil; dünyanın her tarafından uluslararası öğrencilerin de üniversitemize daha yoğun olarak lisansüstü eğitimi için gelmelerini sağlayacağı ifade edildi.

Üniversitemiz Senatosunun daha önce almış olduğu Türk Dünyası ile ilgili Üniversitemizde yapılacak lisansüstü tez çalışmalarını destekleme kararının da gündeme geldiği toplantıda Rektörümüz Türk Dünyasının ve Coğrafyasının anlam ve önemini belirtilerek bu konudaki destek kararlılığını yineledi.

Tüm katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdikleri çözüm odaklı gerçekleşen toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Enstitü Müdür ve yardımcıları ile Anabilim Dalı Başkan ve yardımcıları başta olmak üzere, lisansüstü eğitimimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum