Rektörümüz Alaca Avni Çelik MYO Öğretim Elemanlarıyla Bir Araya Geldi

14 Ocak 16
Rektörümüz Alaca Avni Çelik MYO Öğretim Elemanlarıyla Bir Araya Geldi

Akademik birim ziyaretleri kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Görevde bulunduğu süre içerisinde Üniversitemizde yapılan çalışmalara ilişkin genel bilgi paylaşımında bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin mensuplarının gayretli çalışmaları ve paydaşlarından aldığı desteklerle hızlı bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti.

Üniversitelerin içinde yer aldığı toplumlarla yakın ilişkiler kurarak sinerji oluşturan, bu bağlamda her alanda değişim ve dönüşümü de getireceğine olan inancının tam olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin de bu bilinçten hareketle günümüz çağının gereksinimleri doğrultusunda Çorum merkez ve tüm ilçelerimizle de yakın bir diyalog halinde ve iş birliği içerisinde katma değeri yüksek çalışmalar yaptığını dile getirdi.

İlçelerimizdeki MYO’ların ilçelerin pek çok alanda gelişimine katkı sağladığına inandıklarını ve bu anlamda ellerinden geldiğince ilçelerimize verilen desteklerin artarak devam edeceğini belirten Prof. Dr. Alkan, Üniversitelerin ana fonksiyonları arasında yer alan eğitim faaliyetinin iyi olabilmesi için tüm dünyada geçerli olan bölümleri/programları ve altyapıyı sağlamanın son derece önemli olduğuna dikkat çekerek sözlerine devam etti.

Üniversitemizdeki tüm başarıların sağlanan huzurlu ve motive edici çalışma ortamıyla akademik ve idari personelimizin oluşturduğu sinerjinin ürünü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkan, ortaya çıkan bu başarı tablosunun oluşmasına emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum