Rektörümüz ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı Ziyaret Etti

24 Ocak 16
Rektörümüz ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’a çok değerli katkılar sağlayan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ederek Yılın Adamı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Üniversitelerin içinde yer aldığı toplumlarla yakın ilişkiler kurarak, sinerji oluşturmaları ve böylece her anlamda değişim ve dönüşümün öncüsü kurumlar olmaları anlayışının hakim olduğu günümüz dünyasında; oluşturulması zor bir süreç olan üniversite-sanayi işbirliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı modeller olarak Teknokentler ve Araştırma Laboratuvarlarının öne çıktığını belirten Rektör Alkan, bu doğrultuda ÇTSO’nun vermiş olduğu değerli katkılarla ilimizde üniversite-sanayi işbirliği konusunda bir köprü vazifesi gördüğünü ve bu zorlu süreçte Çetin Başaranhıncal’ın her zaman Üniversitemizin yanında olduğunun altını çizdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile şimdiye kadar birlikte yaptığı; öğrencilerin hem sektörel anlamda tecrübe kazanacağı hem de maddi kazanç elde edecekleri İş Başı Eğitim Konsepti, Tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programı açılması, sektörün sorunlarına akademik çalışma ile çözüm üretilmesi gibi konuların yanı sıra İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim için Sektörel Talep Araştırması, Türkiye’de Yeni Kuşaklar: Ş Kuşağı–Kuşak Çatışmaları ve İş Dünyası İçin Çözüm Önerileri Konferansı, Uluslararası Dünya Güreş Şampiyonası gibi pek çok proje sayesinde şehrimizin hatta bölgemizin gelişimine çok büyük katkılar sağlandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen başarılı çalışmaları neticesinde yaşanan gelişimin ve değişimin büyük önem arz ettiğini, elde edilen başarı tablosunun ise her iki kurum arasında oluşturulan işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, tüm çalışmalarından ve vermiş olduğu desteklerden dolayı ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Meclis Başkanı Erol Karadaş başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek “Çorum Sanayisi İçin Bir Projem Var” konsepti içerisinde yeni bir Üniversite-Sanayi işbirliği ile ilgili proje havuzu oluşturulmasını önerdi.  

Bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturulması planlanan “Çorum Sanayisi İçin Bir Projem Var” konseptiyle işletmelerin daha etkin bir şekilde bilgi ve teknoloji transferi ile Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirebileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bunların yanı sıra üniversite ve sektör tarafından ortak yapılacak projelere dayalı yayınlanan makale veya bildirilerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, ilimiz sanayisinin rekabet gücünün artırılması, inovasyon yetkinliğimizin geliştirilmesi, bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi, yüksek katma değerli üretim kapasitemizin geliştirilmesi ile üniversite-sanayi işbirliğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların da büyük önem arz ettiğini vurguladı.   

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Üniversitemiz ile birlikte hayata geçirecekleri ‘Çorum Sanayisi için Bir Fikrim Var’ adlı projeyi önemsediğini söyledi. Bu projenin; Çorum’da üniversite-sanayi işbirliğinin yeni bir adımı olduğunu belirten Başaranhıncal, “Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel hedeflerinden bir tanesi, ilin mevcut sanayisini ve ekonomisini bulunduğu noktadan çok daha ileri noktalara taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda, en yakın paydaşımız olan Hitit Üniversitemiz ile birlikte bir proje daha geliştirmiş bulunmaktayız. Kurumsal olarak bizlerine bugüne kadar göremediği bir sorunun çözümü, bir tıkanıklığın giderilmesi ya da mevcut kapasitelerin çok daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz ‘Çorum Sanayi için Bir Fikrim Var’ adlı projemiz ile başta iş dünyasından olmak üzere bütün hemşehrilerimizin fikirlerini değerlendireceğiz. Proje kapsamında edineceğimiz fikirler, hem iki kurumun birlikte çalışma kültürünü geliştirecek, hem ilimiz sanayisini kuvvetlendirecek ve en önemlisi de ilimiz için daha fazla katma değer üretmeye zemin hazırlayacaktır. Bu proje vesilesiyle, ilimize ve iş dünyasına sağladığı sonsuz katkılardan dolayı Rektörümüze teşekkür ediyorum” dedi.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum