180’inci Programımıza YÖK’ten Onay

25 Ocak 16

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda “Medya ve İletişim” programı açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.01.2016 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

Medya ve İletişim Programı:

Medya ve İletişim Programı, son teknolojik ve bilimsel yenilikler çerçevesinde iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek, alanına ilişkin gelişmeleri takip ederek etkin iletişim faaliyetleri ile çalıştığı kurum ve firmalara katma değer sağlayabilecek, alanında yetkin elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dolaysıyla bu program yerel, bölgesel ya da ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum