Üniversitemize TÜBİTAK' tan Proje Desteği

27 Ocak 16

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İrfan Kurtbaş’ın proje yürütücülüğünü yaptığı “İki Fazlı Akışlarda İnstabilitelerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi” isimli araştırma projesi “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” TÜBİTAK kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

TÜBİTAK, “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde 2015 yılı 2. döneminde Türkiye ve KKTC üniversiteleri Fen ve Mühendislik Bilimlerindeki tüm bölümler tarafından sunulan projeler arasından 269 projenin desteklenmesine karar vermiştir.


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün Spiral Mini Kanalda İki Fazlı Akışın İncelenmesi ve Yeni Bir Spiral Mini Kanallı Disk Evaporatörün Tasarımı Projesi kapsamında TÜBİTAK destekli yaklaşık 300.000 TL destekli iki fazlı akış laboratuvarı kurulacak olup bu laboratuvarda başlangıçta 1 doktora ve 2 yüksek lisans tezi yürütülecektir.


Ele alınan projede, spiral mini kanalda iki fazlı akışın incelenmesi ve yeni bir spiral mini kanallı disk evaporatörün (buharlaştırıcı) tasarımı amaçlanmaktadır.  Isıtma ve soğutma sistemlerinde geniş bir uygulama alanına sahip olan toprak, su ve güneş kaynaklı ısı pompalarında buharlaştırıcı alanı oldukça büyüktür. Bu durum sistemin kurulmasını, işletmesini ve bakımını oldukça maliyetli yapmaktadır. Ayrıca bu sistemler için genellikle çok büyük alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje kapsamında, su kaynaklı ısı pompalarında kullanılmak üzere daha küçük ve daha etkin bir buharlaştırıcı tasarlanarak imal edilecektir.


Proje kapsamında öncelikle spiral mini kanalda soğurucu akışkanların buharlaşması üzerine teorik ve deneysel bir inceleme yapılarak akış modeli ve ısı transferi için optimum parametreler belirlenecektir. Elde edilen optimum bulgulara uygun kompakt bir buharlaştırıcı tasarlanacaktır. Buharlaştırıcı suyun hem sıcaklığından hem de düşük yoğunluklu kinetik enerjisinden faydalanarak mevcutta ihtiyaç duyulan onlarca metrekarelik ısı transfer alanını 1 metrekareden daha az bir alanda sağlayabilecektir. Böylece oldukça yaygın olarak kullanılan ısı pompası sistemleri için etkin ve ekonomik bir buharlaştırıcı geliştirilecektir. Tasarlanan inceleme parametreleri, elde edilecek olan bulgular ve geliştirilecek ısı değiştiricisi bakımından proje birçok alanda ‘ilk olma niteliği’ taşımaktadır. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum