YÖK’ten Üniversitemizde “Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi” Anabilim Dalı Açılmasına Onay

27 Ocak 16
YÖK’ten Üniversitemizde “Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi” Anabilim Dalı Açılmasına Onay

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri Bölümü bünyesinde “Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi” Anabilim Dalı açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.01.2016 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

İlahiyat Fakültelerinde yıllardır Kur’an’ı Kerim okutulmasına yönelik doğrudan bir anabilim dalı bulunmadığı için, fakültelerde bu dersler Temel İslam Bilimleri Bölümü altında yer alan Tefsir Anabilim dalı öğretim elemanları tarafından verilmekteydi. Son yıllarda İlahiyat Fakültelerinin bir kısmında bu dersi vermek üzere ayrı bir anabilim dalı kurulmaya başlanmıştır. Bu çerçevede Üniversitemiz bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesi’nde yeni kurulan Kur’an’ı Kerim Anabilim Dalı ile Kur’an Okuma ve Tecvit derslerinin ilerleyen dönemlerde alanında doktora yapmış öğretim üyeleri tarafından en iyi şekilde verilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca Kur’an okuma ve kırâati ile ilgili doğrudan akademik çalışmalar yapılmaya başlanmasıyla, alanla ilgili uzman akademik personelin alımının ve yetişmesinin de önü açılmış olacaktır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum