2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı (Ortaöğretim Düzeyi) Yapıldı

21 Kasım 16
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı (Ortaöğretim Düzeyi) Yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu güne kadar tek oturumda yapılan en büyük sınav olan 2016-Kamu Personeli Seçme Sınavı (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım 2016 Pazar günü 81 il merkezi ve Lefkoşa ile birlikte ilimizde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Çorum Sınav Koordinatörlüğünce gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde 3 milyon 500 bin adayın, ilimizde ise yaklaşık 30.000 adayın katıldığı ve il merkezi ile birlikte Sungurlu ilçemizde de gerçekleştirilen bu sınavda 112 binada yaklaşık 5.000 personel görev almıştır. 

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı (Ortaöğretim Düzeyi);

2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı (Ortaöğretim Düzeyi), kamu görevlerine ilk defa atanacaklar İçin yapılmakta olan Ortaöğretim ve Ön Lisans düzeyinde bir sınavdır.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” gereği kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. 

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

İlimizde yapılan bu sınavların kurallara uygun olarak huzur ve güvenlik içerisinde uygulanmasına katkı sağlayan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sınavın her aşamasında görev alan tüm personele ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Konu hakkında detaylı bilgiler ÖSYM’nin web sitesinde yer almaktadır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum