Üniversitemizde “2023 Vizyonunda Endüstri 4.0” Konulu Konferans Düzenlendi

30 Kasım 16
Üniversitemizde “2023 Vizyonunda Endüstri 4.0” Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM) ile ÇTSO iş birliğinde “2023 Vizyonunda Endüstri 4.0” konulu konferans Rektörlük Erol Olçok Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın gözlendiği panele; Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan, Siemens Ankara Bölge Müdürü Engin Eşici, Siemens Samsun Bölge Müdürü Hamza Kuyumcuoğlu, Üniversitemizin öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencilerimiz katıldılar. 

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından konferansın konuşmacısı olarak Hakan Mavruk yer aldı.

Açılış konuşmasını yapmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal,  Çorum iş dünyası adına saygı ve selamlarını ileterek “Endüstri 4.0 demek, “4. Sanayi Devrimi” demek. Sanayi devrimi 4.0, sadece fikir geliştirmekle bitmeyen, iletişim üzerine teknolojiden faydalanmamız gereken bir devrimdir. Üç sanayi devrimimiz var ve hepsinin altında yatan bir teknoloji var. Şu anda konuştuğumuz iletişim üzerine. Eğer Endüstri 4.0 stratejisi gerçekleşirse üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacak.”  diye konuştu.

Çetin Başaranhıncal,  “İş dünyası olarak teknolojinin desteğini kaçınılmaz durumda almak zorundayız. Böyle bir teknolojinin altyapısının kamu tarafından sağlanması gerekir. Yeni nesiller sahip çıkarsa bu eksiği gidereceğiz. Burada da sizlere, çok farklı iş alanları doğacak. Bölgenin KOBİ başkentindesiniz, iş imkânı çok yüksek bir ildesiniz. Böyle bir teknolojiyi, bu Üniversitede çok rahat yakalama şansınız var. Sizler de bu fırsatları iyi değerlendirirseniz, Çorum’da geleceğinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Katılımcıları saygıyla selamlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Endüstri 4.0’ı bir moda olarak yaklaşılan bir konu olarak değil, dünyada değişimin getirdiğini bir sonuç olarak değerlendirerek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemden itibaren söyledi gibi, 500 milyarlık bir ihracata ve 30 bin USD doları gelir düzeyine ulaşmak istiyorsak bunun bir bedeli ve gereği var. Bu rakamların hayali olarak kalmaması için adım atılması gerekiyor. Buna ulaşmak için en önemli argümanlardan biri de Endüstri 4.0.” diye konuştu.

Teknolojiyi geliştirmeyen ve üreten ülkeler arasındaki milli gelir ortalamasının çok farklı olduğundan bahsederek Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Teknolojiyi geliştirmek zorundayız. Teknolojinin gücünü 15 Temmuz darbe girişiminde hepimiz gördük.  Anladık ki bizlerin her şeyin yerli ve milli olanına ihtiyacımız var.  Bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Günümüzde artık akıllı evler ve otomasyonlardan bahsedilir olduğunu, dolayısıyla bizlerin iyi bildiği alanlarda Endüstri 4.0 ile hareket ederek sadece Türkiye’de değil, gönül coğrafyasında da çok önemli işler yapacağımıza inandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bizler iyi bildiğimiz alanlarda Endüstri 4.0 ile birlikte hareket edersek önemli çalışmalar elde edebiliriz. Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda her zaman yanımızda oldu. Üniversite olarak TSO ile bir sinerji içinde çalışıyor ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda bizler bu sinerjinin üretim olarakta dönmesini istiyoruz. Yaptığımız her çalışmada dünyayı takip etmeye çalışıyoruz. Bundan 20 yıl sonrayı hesaplayarak yeni bölümler açmalı ve öğrencilerimizi de geleceğe göre yetiştirmeliyiz. Bizim Endüstri 4.0 düşünülerek açtığımız Mekatronik Mühendisliği bölümüdür. Artık üniversitelerin Endüstri 4.0’ı gündemine alması gerekiyor. Dünya hızla gelişiyor ve bu yarışta hızlı giden, yavaş gideni geçiyor. Bu konuda bizler de hep birlikte bu türden çalışmalar yapmak istiyoruz.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmalarının yapılmasının ardından Hakan Mavruk’un özgeçmişinin okunmasıyla Hakan Mavruk konferansına kısa bir video gösterimiyle başladı. 

Konferansın konusunu oluşturan “2023 Vizyonunda Endüstri 4.0”ın terim anlamına, endüstriyel devrimlerin tarihçesine, endüstri 4.0’ın amacına, etkileri ve pozitif yönlerine, karşılaşılan/karşılaşılabilecek zorluklara, Türkiye’deki duruma, üniversitelerden beklentilere ve 4.0’ın tamamlanmasıyla insanoğlunun karşılaşabileceği yıkıcı devrime ilişkin açıklamalarda bulundu.

 “Endüstri 4.0”ın, “4. Endüstri Devrimi” ya da 4. Sanayi Devrimi olarak tanımlandığını, 2011 yılında Almanya tarafından kullanıldığı bilgisini veren Hakan Mavruk, patentli bir kavram olduğu için “Digital Atılım” olarak tanımladıklarını ifade ederek tarih boyunca endüstri devrimlerinin yaşanan fiziksel bir değişimi getirdiğini belirtti. Endüstri devrimi 1.0’ın buhar gücüyle, 2.0’ın elektrikle, 3.0’ın  bilgisayarlaşma, otomatikleşme ve otomasyonla geldiğine değinerek Endüstri 4.0’ın ise fiziksel anlamda değil, yapay bir zekayla var olacağını söyledi.

Bu süreci ‘devrim sürecinde evrimleşme süreci’ olarak gördüğünü ifade ederek “Varolanın evrimleşmiş halidir bu süreç. Yapay zekayı hayata geçirdiğimizde tam olarak bu sürece girmiş olacağız.  İnsan beyninin saklama kapasitesine eşdeğer belleklere 2020 yılında, işlem yapabilme kapasitesine eşdeğer teknolojiye ise 2025 yılında ulaşılmasının beklendiğini ifade eden Mavruk,  “Devrimin yaklaştığını ayak izlerinden görüyoruz. Bir devir kapanıyor, yeni bir devir açılıyor.  Nihai nokta ise yapay zeka olacaktır.”  diye konuştu.

Bu devrimi varlık-yokluk savaşı olarak değerlendirerek hızlı olmanın da artık yeterli olmadığını,  pazara çıkmadan ve kopyalanmaya izin vermeden üretim sürecinde çok hızlı olunmasının ve kompleks ürünler üretilmesinin önemine vurgu yapan Mavruk, esnek üretimde farklılaşma, verimlilik, siber-fiziksel sistemler, yatay-dikey birleşme,  “her şeyin interneti” (internet of things) kavramı, autonomous robotlar, arttırılmış gerçeklik (augmented reality), veri güvenliği gibi başlıklara değindi.

Türkiye’de 2014 yılında ele alınan Endüstri 4.0 kavramının öncelikle mental olarak benimsenmesinden, nasıl ve neler yapmamız gerekliliğinden bahsederek Türkiye’nin şu anda endüstrinin 2.0-3.0 arasında olduğunu belirten Hakan Mavruk,  öğrencilere hitaben tavsiyelerde bulunarak “Endüstri 3.0’ı yakalamak için çok çalışmalıyız ki 4.0’a ulaşabilelim. Bu devrede, siz öğrencilere çok iş düşüyor. Yarış, fikirle oluyor. Kimden ve nereden çıkacağı belli değildir. Bu nedenle sizler fikredin ve tasarlayın. Çünkü yıkıcı bir devrimle karşılaşacağız. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Benim amacım, sizlere burada farkındalık yaratmaktı. Algılarınızı açık tutun ve farkındalık sahibi olun. Gelecek endüstri devri, yeni yetişen nesle yeni iş imkânları getirecek.” diye konuştu.

“2023 Vizyonunda Endüstri 4.0” konulu konferans, soruların cevaplandırılmasının ardından Siemens Türkiye Satış Müdürü Hakan Mavruk’a, Siemens Ankara Bölge Müdürü Engin Eşici ve Siemens Samsun Bölge Müdürü Hamza Kuyumcuoğlu’na hediye takdimiyle sona erdi.


vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
vizyonunda endüstri 4.0 konulu konferans süzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum