Üniversitemiz Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliklerine Katıldı

11 Aralık 16
Üniversitemiz Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliklerine Katıldı

Üniversitemiz Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2012 yılından beri tekrarlanan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katıldı.

Sürdürülebilir kalkınma yolunda yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen ve 10 farklı ülkeden önde gelen teknoloji firmalarıyla, Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmaları olan 140 üniversiteyi buluşturan etkinlikte Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen ürünlere ilişkin bilgiler, Proje Koordinasyon Birim Koordinatörü Okt. Mehmet Aydınkal, Öğr. Gör. Tuncer Acar, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Furkan Mütlü ve Kamil Arkan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Abdoul Halim Abbo tarafından verildi.

Oldukça yoğun ilgi gören Üniversitemiz standını ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bilgi çağının yaşandığı günümüzde, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ifade ederek kendi teknolojilerini üreten, ihraç eden ve böylelikle küresel dünyada yüksek bir rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde hiç şüphesiz ülkelerin bu konulara bakış açıları ve yaptıkları Ar-Ge yatırımlarının büyük bir rol oynadığını vurguladı. Bu çerçevede bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi-sektör iş birliğinin önemine değinen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ülkemizde de son yıllarda ekonomik alanda yakalanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olan ihracatın ekonomideki ağırlığını artırmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya büyük önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üniversitemiz Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliklerine Katıldı
Üniversitemiz Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliklerine Katıldı
Üniversitemiz Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliklerine Katıldı
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum