Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Enerji ve Maden Alanındaki Akademik Birim Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirildi

15 Aralık 16
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Enerji ve Maden Alanındaki Akademik Birim Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri ve üniversitelerin enerji ve maden alanındaki akademik birim yöneticilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

 Toplantı öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın yaptığı görüşmenin ardından, ülkemizin enerji ve tabii kaynaklar alanında, eğitim, bilim ve teknoloji odaklı strateji ve politikalarının görüşüldüğü toplantı programına geçildi.

 Toplantının açılışında YÖK Başkanı Saraç ve Bakan Albayrak birer konuşma gerçekleştirdi.

 YÖK Başkanı Saraç, Sayın Berat Albayrak'a, Türkiye Cumhuriyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Yükseköğretim Kurulunda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başladı.

 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşılabilmenin ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabileceğini belirten Saraç, bunun küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

 Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının nitelik ve kalite bakımından da büyüme olduğunu sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, bu amaçla son 12 ay içerisinde gerçekleştirdikleri birçok yeni ve yenilikçi girişimlerden bahsetti.

 Türkiye Yükseköğretim Sistemi'nde yapısal değişikliği gerçekleştirecek yenilikçi girişimlerden birinin Yükseköğretim Kalite Kurulu olduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç, ikinci hususun ise Üniversitelerde misyon farklılığı odaklı ihtisaslaşma ve bu kapsamda beklenen çeşitlilik olduğunu vurguladı.

 Bu iki önemli projeyi hayata geçirebilmek üzere nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğunu yineleyen Başkan Saraç, konuşmasına şu şekilde devam etti:

 "Doktora derecesine sahip insan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik olarak ‘Ülkemiz için öncelikli olan ve öğretim üyesi ihtiyacı olan belli alanlarda İhtisaslaşacak 1000 Yönlendirilmiş Araştırma Görevlisi Alımı' için ilana çıkıyoruz. Bunun yanı sıra yükseköğretim tarihimizde bir ilk olacak olan ‘100/2000 Doktora Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Ülkemizin doktoralı insan ihtiyacını karşılamak üzere 100 önemli ve disiplinler arası alanda 2000 kişiye tatminkâr bir burs verilecektir. Bu alanlar da rasyonel bir yaklaşımla belirlendi, ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek bir şekilde tasarlandı. ‘100/2000 Doktora Projesi' bilim hayatımızın önümüzdeki yıllarda teminatı olacaktır.

 Bu projemiz kapsamında enerji alanı da öncelik gündemimizde yer almaktadır. Ülkemiz için ihtiyaç gerektiren alanlar olarak şu başlıklar belirlenmiştir:

  • Hidrojen ve Yakıt pilleri
  • Güç ve Depolama Teknolojileri
  • Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

 Tabii Kaynaklar ile ilişki alanlarda da, Maden, Yer Bilimleri, Petrol ve Doğal Gaz programlarına daha nitelikli öğrencilerin bu programları seçmesine yönelik olarak ilgili programların bölüm başkanlarından oluşan bir komisyon oluşturulmuş ve bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmaktadır."

 Enerji eğitiminin bugün, akademik literatürde STEM (bilim, teknoloji, fen ve mühendislik) kavramıyla anılan yapı içerisinde verilse de yeterli olmadığını söyleyen Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

 "Enerji piyasası, bu eğitimin içinde işletme ve ekonomi ve hatta tarih gibi sosyal alanların da olması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla enerji konusunda organize edeceğimiz akademik programlar, disiplinler arası yapıda gelişmelidir. Bu kavramlar sadece bizim için değil, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının da değişim için eğitim masasına yatırdığı başlıklar içerisindedir.

 Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da 21. yüzyıl bizi disiplinler arası eğitim vermeye ve disiplinler arası çalışmaya yönlendirmektedir. Bu eğitimin kabul görebilmesi için piyasanın ve sektörün de tek bir başlıkla mezuniyeti değil, disiplinler arası eğitim görmüş mezunları kabullenmesi ve tercih etmesi önem taşımaktadır."

 Yakın zamanda tabii kaynaklar ve ilişkili alanlarla ilgili komisyon çalışmalarının kamuoyu ile paylaşacağını belirten Başkan Saraç, enerji ve tabii kaynaklar alanının ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında çok önemli olduğunu ve bu kapsamda bugünkü toplantıyı çok önemsediklerini sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.

 YÖK Başkanı Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak konuşmasına, yerli ve yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında, artık vagon değil, lokomotif olma stratejisinin bir parçası olunması gerektiğini belirterek başladı.

 Gelişmiş teknolojileri hem iç hem bölgesel pazar için üretilmek için düğmeye bastıklarını sözlerine ekleyen Albayrak, bununla ilgili yetişmiş insan kaynağı için de her türlü iş birliğine destek verdiklerini vurguladı.

 Türkiye'nin bulunduğu bölgenin dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 60'ını barındırdığının altını çizen Bakan Albayrak, dünyadaki en iyi örneklerle birlikte kamu-özel-akademi iş birliğiyle ilgili benzer modelleri hızlı bir şekilde hayata geçirecek adımları atılması gerektiğini söyledi.

Bürokraside tıkandığınız yerlerde kapı kapı, telefon telefon bürokrasi yürüteceğinin taahhütünde bulunan ve her türlü iş birliğini artırmak için elimden gelen her şeyi yapmak için uğraş vereceğinin altını çizen Albayrak, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Albayrak, kurumlar ve üniversiteler arasındaki iş birliğini geliştirmek için yeni modeller ortaya konulabileceğini, bununla ilgili çıkabilecek bürokratik engellere de takılınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ankara bürokrasisine takılmadan kalıcı çözümlerle neticeye bakarak hızla hareket etmemiz lazım. Ekonomi doğuya doğru kayıyor. Gelecek 10 yılda ekosistemin nasıl şekilleneceği çok önemli. Ben burada rektörlerimizden işletme, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde enerji diplomasisi alanında dersler konulmasını talep ve rica ediyorum. Bölgesel ve küresel anlamda bu alanda da rekabet edecek yetişmiş insan gücümüzün olması için bu derslerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan herkesin aklını kullanır. Güçlendirdiğimiz vizyonumuzu başkalarının aklıyla daha da geliştirebileceğimize inanıyorum."

 Konuşmaların ardından Bakan Albayrak ve YÖK Başkanı Saraç ile katılımcılar arasındaki soru-cevap kısmına geçildi.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve YÖK Başkanı; üniversitelerin enerji ve maden alanındaki ilgili rektörler, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyelerinin bulunduğu akademik birim yöneticilerinden gelen soruları yanıtladı.

 Karşılıklı soru-cevap bölümü ile geleceğe yönelik akademik süreç odaklı neler yapılabileceğine dair üniversite yöneticilerinden görüşler alındı.

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Enerji ve Maden Alanındaki Akademik Birim Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirildi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Enerji ve Maden Alanındaki Akademik Birim Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirildi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Enerji ve Maden Alanındaki Akademik Birim Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirildi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum