Üniversitemiz Farklı Konularda da Başarı Grafiğini Yükseltmeye Devam Ediyor

04 Aralık 16

Üniversitemiz, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Türkiye ortalamasının üzerinde sonuç elde etti. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlamayı, öğrenci deneyimini zenginleştirmeyi ve üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasını hedefleyen araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Engin Karadağ ve Prof.Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirildi. 174 devlet ve vakıf üniversitesinde öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerle yapılan araştırma sonuçlarına göre Üniversitemiz; 

  • 174 Devlet ve Vakıf Üniversitesi içinde                    66. sırada,
  • 106 Devlet Üniversitesi içinde ise                            37. sırada 

yer almıştır. 

Konulara göre bakıldığında ise Üniversitemiz (Devlet Üniversiteleri arasında);

  • Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı                        33. sırada, 
  • Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu                41. sırada, 
  • Akademik Destek ve İlgi                 21. sırada, 
  • Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet 39. sırada,
  • Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği     53. sırada,
  • Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği         36. sırada,

yer almıştır. 

Üniversitelerdeki memnuniyet düzeyinin A+, A, B, C, D, FF notlandırmasıyla belirlendiği çalışma sonucunda Üniversitemizin Devlet Üniversiteleri arasındaki öğrenci memnuniyet düzeyi (B) olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar 2006 yılında bizimle birlikte kurulan üniversiteler içerisinde Üniversitemizi ilk sıraya yerleşmiştir. 

Hiç şüphesiz bu başarı, şimdiye kadar yapılan her çalışmanın odağına insanı alan, insanı yaşat ki, Devlet yaşasın anlayışına gönülden inanan ve gereğini yapmaya gayret eden Üniversitemizin yoğun çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Üniversitemizde bağımsız göstergelere göre sadece nicel değil, nitelik olarak da büyük gelişmeler yaşanmakta olup, her şeyin hızla değiştiği ve dönüştüğü günümüzde, rekabetin her alanda yoğun yaşandığı küresel dünyada en önemli kaynak olan beşeri sermaye olup, bu alanda yapılacak yatırımlar gerçekten büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu başarı şüphesiz ki hemen tüm akademik ve idari personelimizin olağanüstü çalışmalarının ve gayretlerinin sonucu olup, Üniversitemizin dolayısıyla Ülkemizin gelişimine katkı veren değerli akademik ve idari personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Hep birlikte daha nice başarılara imza atmak dileğiyle...

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

İlgili araştırmaya erişmek için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum