2016 Yılı Üniversitemiz Öğrenci Temsilci Seçimleri Tamamlandı

05 Aralık 16

2 Kasım 2016 tarihi itibarıyla başlayan Üniversitemiz birimlerindeki bölüm/program, birim ve Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçim süreci tamamlandı. Yükseköğretim Kurumunun belirlemiş olduğu usul ve esaslar çerçevesinde yapılan seçimler sonucunda 2 yıl görev yapacak olan bölüm/program ve birim temsilcileri ile Üniversitemiz öğrenci konsey başkanı, Yönetim ve Denetim Kurulları belirlenmiştir. Üniversitemize bağlı toplamda 15 fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen seçimlerde öncelikle her birimin bölüm/program temsilcileri, ardından bunlar kendi aralarında gerçekleştirdikleri seçim sonucunda da birim temsilcileri seçilmiştir. Eğitim birimlerimize seçilen yeni öğrenci temsilcileri aşağıda liste olarak verilmiştir.


Seçilen 15 eğitim birimimizin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi Genel Kurul Toplantısında önce Divan Kurulu oluşturulmuş; daha sonra yapılan seçimde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Arslan CANYURT, Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı olarak seçilmiştir. Ardından Abdulkadir ATEŞ, Emin GÜVEN, Evren ERGÜLEÇ, Mustafa YURTOĞLU ve Neşet Emre DÖLCÜ Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Yönetim Kuruluna; Yasin GALETEPE, Kadir TURAN ve Osman Ömer ORTA da Denetim Kurulu’na seçilmişlerdir. Seçime katılan, destek veren ve seçilen her bir öğrencimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum