Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi

17 Mart 16
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi

Üniversitemiz tarafından 10. Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu panel Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın gözlendiği panele; Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Boğazkale Kaymakamı Osman Aydoğan, Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu,        üniversitemizin akademisyen ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Demiryürek’in yaptığı panelde, konuşmacı olarak Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu ve Prof. Dr. Metin Ekici yer aldı.

İlk konuşmacı UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Üniversitenizin hem 10.yılı olması hem de Hattuşa’nın Dünya Miras Listesine girişinin 30.yılı olmasından dolayı aynı heyecanla sizleri kutluyorum” diye konuşarak “UNESCO ve Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumunda Prof. Dr. Oğuz, UNESCO’nun ne zaman ve nasıl kurulduğu, dili ve üye sayısı, Türkiye’nin Dünya Miras Listesi, UNESCO’nun temel ilgi alanları, UNESCO prestij listeleri ve programları, kültür sözleşmeleri, kültür aktarımının değişen yüzü, örgün eğitimde sınırlar gibi birçok alt başlığı ele aldı. 

Prof. Dr. Öcal Oğuz, 10 Kasım 1945’te UNESCO’nun kuruluş sözleşmeleri aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 37 ülkenin imzaladığı ve 4 Kasım 1946’da sözleşmeye Türkiye’nin 10.ülke olarak katılım kararı aldığı bilgisini vererek Hattuşa’nın (Hitit Başkenti) 1986 yılında bu listeye alındığını ve Eflatunpınar-Hitit Su Anıtı’nın (Konya) 2014 yılında listede yer aldığını da sözlerine ekledi.

“Yitirilen değerlerimize ve bizlere bırakılan mirasımıza sahip çıkmalı ve Batı’nın etkisinde kalmamalıyız. Kendi kültürümüzü unutuyor ya da bizlere özellikle unutturuluyor.” yorumunda bulunan Prof. Dr. Oğuz,  “Popüler kültür eğitimin önünü tıkamış durumda ve bu bağlamda kendi kültürümüzü kaybetmeyelim” diye konuşarak gençlere hitaben “Kimlik ve sürdürülebilir kalkınma için hepimiz duyarlı olalım” tavsiyesinde bulundu.

Diğer konuşmacı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu, Türkiye Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmalarına Ege’den Bir Bakış” adlı sunumunda, SOKÜM’ün (Somut Olmayan Kültürel Miras) tanımına ve konularına değinerek “Bize ait olana sahip çıkmamız gerekiyor. Aidiyet ve sahibiyetinizi kaybetmeyin. Bir şeye sahipseniz onu korumanız gerekiyor. Size ait olana sahip olmazsanız kaybedersiniz.” yorumunda bulundu.

“Bizim amacımız; kendi kültürel mirasıyla gurur duyan, onunla yaşayan/yaşatan bireylerin mirasına, kendi dünyalarında içselleştirerek sahip çıkmaları temennimiz.” diye konuşan Prof. Dr. M. Kutlu, Türkiye Milli Komisyon Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi (2006),  SOKÜM’ün korunması için uluslararası düzeyde UNESCO listeleri, somut olmayan kültürel miras envanterlerinden bahsederek “Bizim yaptığımız, somut olmayan kültürel mirası yaşatarak korumak, görünürlük ve sürdürülebilirlik oluşturmak, sahip çıkmak ve bu mirası aktarmak amacıyla hazırlanmış örnek çalışmalardır.” diyerek sözlerini bitirdi.

Son konuşmacı Prof. Dr. Metin Ekici ise “Somut Olmayan Miras ve Eğitim” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitimin bu alanda da en başta gelen hususlardan olduğu üzerinde önemle durarak UNESCO’nun  “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin (2003) içeriği, kapsamı gibi konular hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Metin Ekici, sözleşmenin somut olmayan kültürel mirası neden, neleri ve nasıl korumalıyız? sorularına birer cevap niteliğinde olduğunu, eğitimin yeri ve önemini vurguladığını, beraberinde eğitimin sözleşmenin anahtar kavramlarından biri olduğunu da belirterek sözleşmenin başarıya ulaşması ve sürdürülebilirliğinin eğitimle elde edilecek başarılarla yakından ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda “Somut olmayan kültürel mirasın değer kaybedişi, aktarıcılarının ilgisizliği, aktarılanların önemsizleşmesi ve aktarım ortamlarının kaybolması karşısında bir çözüm olarak önerilen örgün eğitim programları, bu anlamda hayati bir öneme sahiptir.” diye konuşan Prof. Dr. Ekici, “Geleneksellikle tanımlanan bu mirasın okul müfredatlarında yer alması sadece geleneksel bilginin aktarımına “yeni bir ortam” bulmak anlamına gelmemeli, çağdaş insanın “somut olmayan kültürel mirasa” ilişkin birtakım algılarının kırılmasına ve bakış açısını değiştirmesine de katkı sağlayacak bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.” dedi.

“Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu panel, soru-cevap kısmının ardından panelistlere plaket takdimiyle sona erdi.




Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
Üniversitemizde “Somut Olmayan Kültürel Miras” Konulu Panel Düzenlendi
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum