Üniversitemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi Resmi Gazetede Yayımlandı

20 Mart 16

Üniversitemizin 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2014 Yılı Kesin Hesabı, TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri kapsamında görüşülerek kabul edilmiş olup, 16 Mart 2016 Tarih ve 29655 Sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Hazırlık çalışmaları Temmuz 2015’de başlayan Üniversitemiz bütçe teklifi, 15 Ocak 2016 tarihinde tasarı haline getirilerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş ve TBMM Genel Kurulunda teklifimiz doğrultusunda 117,661,000 TL olarak kabul edilmiştir. 


Özellikle son yıllarda Üniversitemizdeki yoğun yapılaşma faaliyetlerine bağlı olarak bütçemizin personel giderleri sonrasındaki bütçemizdeki en büyük miktarı, bina yapımı ile büyük onarım işlerine ait olduğu görülmektedir. Üniversitemizde 2011 yılından bu yana toplamda yaklaşık 155,000,000 TL yatırım harcaması yapmıştır.

Yıllar itibarıyla Üniversitemizin bütçe gelişimine bakıldığında aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi 2007 yılında 13,351,000 TL olan bütçemiz, 2016 mali yılında 118,000,000 TL’ye yaklaşmıştır. Bununla birlikte mali yıl başlangıcında her yıl Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için öngörülen bütçenin, mali yıl sonu itibarıyla yılı bütçesinden yapılan harcama miktarını ifade eden Gerçekleşme Miktarı ile yılı başlangıç bütçesinin yıl sonu itibarıyla yapılan harcamalar toplamına oranı olarak ifade edilen Gerçekleşme Oranına (GO) bakıldığında; 2010 ve öncesinde ortalama %80’lerde bir Gerçekleşme Oranı söz konusu iken, 2015 mali yıl sonu itibarıyla bu oran %120’e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle 2010 yılı ve öncesinde Üniversitemiz için ayrılan mali kaynakların ortalama %80’i kullanılmışken (hemen her konuda büyük ihtiyaçlarımız olmasına rağmen), 2015 mali yılı sonu itibarıyla bu oran, başta kampüs ve inşaatlarımıza yapılan yatırımlar sonucunda %120’e ulaşmıştır. 2015 Mali Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemiz için kesinleşen bütçenin tamamı en reel şekilde kullanılmış, üzerine ise %20’lik ek bir kaynak sağlanmıştır. Gerçekleşme Oranındaki bu artış, Üniversitemizin son dönemlerde yaptığı yatırımlar, özellikle Kuzey ve Güney Kampüsler, Kuzey Kampüs Altyapısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane, Isı ve Enerji Merkezi ile Kapalı Spor Salonu, Merkez Meslek Yüksekokulu, Alaca Avni Çelik MYO, İskilip MYO, Osmancık Ömer Derindere MYO ve Sungurlu MYO ilçelerimizde devam eden inşaatlarımıza yapılan harcamaların sonucu olarak yansımaktadır. T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum