YÖK’ten İşletme Tezsiz İkinci Öğretim (MBA) Programına Onay

22 Mart 16
YÖK’ten İşletme Tezsiz İkinci Öğretim (MBA) Programına Onay

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı  (MBA) açılmasına ilişkin 04/02/2016 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ile YÖK’e yapılan teklifimiz, 09/03/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. 

Küreselleşen dünyada insan kaynağı ve diğer üretim faktörlerini insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmetlerin üretim ve pazarlanması için kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu becerilerin başında yönetim bilgi ve yeteneği gelmektedir. Bu bilgi ve beceriye yalnız işletme ve benzeri sosyal bilimler alanlarında lisans eğitimi alanlar değil; diğer alanlardan mezun olup yönetici pozisyonunda olan ve gelecekte bu pozisyonlarda yönetici konumuna gelme potansiyeli bulunan herkesin ihtiyacı vardır. 

Yoğun küresel rekabet ortamında faaliyette bulunan işletmelerimizin sürdürülebilir bir büyüme ve rekabet avantajı elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları en önemli kaynakların başında nitelikli insan kaynağı gelmektedir. İşletmelerin bu ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla işletme alanında Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı (MBA) açılmıştır. MBA (Master of Business Administration) programı gerek işletme, gerekse farklı disiplinlerden (Mühendislik, Tıp, Hukuk, İktisat, vb.) lisans derecesi elde etmiş; profesyonel iş hayatındaki yönetici ve yönetici adaylarının teorik ve pratik bilgilerle donatılmasını hedeflemektedir. Programın yapısı, öğrencilere akademik kariyer imkanı sağlamaktan ziyade, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik olarak tasarlanmıştır. MBA programı, bütüncül bir bakış açısıyla problem çözme yetisine sahip, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, analitik bakış açısıyla yerinde karar veren ve bu kararları doğru bir şekilde uygulayabilen, yönetici ve liderlik özelliklerine sahip, yönetim organizasyon, pazarlama, satış, insan kaynakları ve finans gibi alanlarda uzmanlaşmış işletmeciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


2011 yılında 9 yüksek lisans ve 2 doktora ile toplam 11 olan program sayımız, bugün gelinen noktada açılan yeni programımızla birlikte 21 yüksek lisans ve 7 doktora olmak üzere toplamda 28’e yükselmiş durumdadır. Bu haliyle program sayısında % 155’lik bir artış söz konusudur.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum